Where did I learn to understand sculpture?
In the woods by looking at the trees, 
along roads by observing the formation of clouds,
in the studio by studying the model,
everywhere except in the schools.

- August Rodin

In de afdeling beeldhouwen & ruimtelijk werk proberen we een omgeving te scheppen waarin elke student zich optimaal kan ontplooien.  Er zal natuurlijk een grote diversiteit te merken zijn in de beginsituatie en ieder start met zijn capaciteiten, inzichten en tijdslimiet.

Kapatelier

Het werken naar de natuur (model, portret) en het compositiewerk (vrije werk ) hebben een opbouwende en duidelijk verticale structuur.  De student zal vertrouwd raken met alle facetten eigen aan de vormentaal.
In zijn zoektocht naar zelfexpressie zal de student keuzes kunnen maken en vrijer met verschillende materialen kunnen omgaan om zo volgens zijn persoonlijke visie zijn eigen wereld te scheppen.

We opteren om altijd te vertrekken vanuit concrete situaties. De studie naar model én daarnaast  het maken van vrij werk via opdrachten/ persoonlijke drijfveren (compositie) geeft de leerling een fundamentele kijk op compositie, verhoudingen, proportie, vorm versus inhoud, etc.

We proberen stereotype vormentaal zoveel mogelijk te vermijden door de student uit  te dagen om zijn verbeelding te gebruiken, en via experiment tot een eigen zienswijze te komen.
De persoonlijke, artistieke ontplooiing van de student staat dan ook voorop.

Kappen

In ons atelier wordt er aan alle jaren tegelijkertijd les gegeven.  Deze manier van lesgeven zorgt er voor dat leerlingen elkaar stimuleren en motiveren. 
Er kan zowel gewerkt worden in het model-atelier, het afgietlokaal, het hout en steenatelier, het metaalatelier en de compositieruimte.

Studenten worden ook begeleid om eventueel vakoverschrijdend te werken.  Samenwerkingsverbanden met andere afdelingen ( bijv. keramiek) worden aangemoedigd.  Elk jaar maken we daguitstappen naar tentoonstellingen in binnen –en buitenland.
Regelmatig organiseren we groepsprojecten/exposities.

Img 0856
Img 0870

Naast een zo ruim mogelijke kijk op beeldende kunst  trachten we ook een zo breed mogelijke technische basis mee te geven.  
Deze omvat mallen leren maken, steen of houtkappen, stellingen/armaturen leren bouwen voor model of compositie, en werken met de meest uiteenlopende materialen.

De uiteindelijke doelstelling van ons project is de visie en de eigen beeldtaal van de student zo breed mogelijk te ontwikkelen.

BEELDHOUWEN en
RUIMTELIJKE KUNST

HOOFDVESTIGINGSPLAATS
ARENDONK

KIES 2 LESMOMENTEN UIT:

Dinsdag 
van 08:45 tot 12:15  of
van 13:30 tot 17:00  of
van 18:30 tot 22:00

Woensdag
van 08:45 tot 12:15  of
van 13:30 tot 17:00

 


Donderdag 
van 08:45 tot 12:15  of
van 13:30 tot 17:00  of
van 18:30 tot 22:00

Vrijdag 
van 08:45 tot 12:15  of
van 13:30 tot 17:00

Zaterdag
van 08:45 tot 12:15  of
van 13:30 tot 17:00