Architecturaal Ontwerp +18jaar

De opleiding Architecturaal Ontwerp richt zich op iedereen met belangstelling voor het architecturale in het algemeen en het vormgeven van de ruimte in het bijzonder. Iedereen die zijn creativiteit wil ontwikkelen in het maken van een concept of een ontwerp voor een gebouw en geboeid is door architectuur in al zijn facetten is welkom.

De opleiding heeft vooral een ‘scheppend’ doel: de vormgeving van de ruimte. Het is de bedoeling dat we de ruimte structureren, begrenzen en betekenis geven binnen een gegeven context en in functie van een programma. Iedereen kan starten met de opleiding. De ontwerpopdrachten zijn initieel eenvoudig, later complexer en bestrijken een brede waaier gaande van gebruiksobjecten tot projecten met een stedenbouwkundig impact. Hierbij wordt rekening gehouden met het niveau en de interessesfeer van leerling. Binnen de gemeenschappelijke activiteit staat dit voor een individuele aanpak en begeleiding.

Academie Arendonk opleiding volwassenen Deeltijds Kunstonderwijs DKO Beeldende en Audiovisuele Kunsten BAK langlopende studierichting 4de graad optie Architecturaal Ontwerp
 • In hoofdvestigingsplaats Arendonk
 • Alle volwassenen, ongeacht hun leeftijd, starten in het 1ste leerjaar van de zogenaamde 4de graad
 • Je hebt geen vooropleiding nodig
 • De opleiding duurt 5 leerjaren
 • Je volgt 8 lesuren per week: één hele dag of twee halve dagen
Academie Arendonk opleiding volwassenen Deeltijds Kunstonderwijs DKO Beeldende en Audiovisuele Kunsten BAK langlopende studierichting 4de graad optie Architecturaal Ontwerp

Het is de bedoeling om een fundament te leggen voor een ‘integrale’ benadering die verder reikt dan het louter kiezen van vormen, materialen en kleuren. Architectuur is, naast een ruimte behoevende activiteit, immers ook een ergonomisch proces, een sociaal economisch verschijnsel en niet in het minst een culturele opgave. Daarom zullen wij ook een sterke vertrouwdheid met de architectuuractualiteit promoten. Dit alles moet je in staat stellen om gaandeweg een eigen visie en beeldtaal te ontwikkelen.

Onze communicatiemiddelen zijn schetsen, foto’s, tekeningen, maquettes,… Ze dienen om al je ideeën over architectuur in een ontwerp of concept op een jouw eigen manier tot expressie te brengen. Daarom is bij aanvang ook geen specifieke apparatuur nodig. Deze kan je systematisch aanvullen in functie van de ontwikkeling van je eigen denk- en werkmethode. Het tekenen met de computer is geen doel op zich, maar wordt als handig instrument aangereikt.

Bij de project- en vormstudies wordt het theoretische kader aangereikt. Dit gaat met behulp van  architectuurgeschiedenis, verwijzingen naar hedendaagse ontwerpen, bezoek aan architectuurtentoonstellingen, lezingen of de jaarlijkse uitstappen of studiereis. Door discussie in groep worden de verschillende inzichten, invalshoeken en gemaakte keuzes voor het voetlicht gebracht. Het is de bedoeling dat je architectuur leert ‘lezen’ en kritisch kan evalueren.

 

Aan het einde van de opleiding ontvang je een officieel bewijs van de beroepskwalificatie, niet het diploma “architect”. Je leert op basis van het wensenpakket van een opdrachtgever en rekening houdend met uiteenlopende randvoorwaarden binnen een bepaalde context, een concept of ontwerp voor een gebouw tot goed gefundeerde architectuur maken.

ARCHITECTURAAL ONTWERP
8U/WEEK, 5 LEERJAREN

HOOFDVESTIGINGSPLAATS
ARENDONK

KIES 2 LESMOMENTEN UIT:

Donderdag 
van 13:30 tot 17:00  en/of  van 18:30 tot 22:00

Dinsdagavond 
van 18:30 tot 22:00

 

Bekijk hier het voorlopig uurrooster:
uurrooster Architecturaal Ontwerp 2023-2024

Neem contact op met de leerkracht :
Eduard.Maes@academiearendonk.be

INSCHRIJVINGSGELD 2024-2025 volwassenen +18J 

 • Leerlingen van 18 jaar tot 24 jaar (jongvolwassenen):
  • € 181 indien zij in Vlaanderen wonen
  • € 311 indien zij niet in Vlaanderen wonen
 • Volwassenen vanaf 25 jaar:
  • € 399 indien zij in Vlaanderen wonen
  • € 529 indien zij niet in Vlaanderen wonen

Controleer hier de voorwaarden of je recht hebt op verminderd tarief.

Materialen voor volwassenen  +18j. zijn niet inbegrepen en over die materiaalkosten worden afspraken gemaakt in het atelier.
Lees hier de volledige regelgeving omtrent inschrijvingen en betalen.

Academie Arendonk opleiding volwassenen Deeltijds Kunstonderwijs DKO Beeldende en Audiovisuele Kunsten BAK langlopende studierichting 4de graad optie Architecturaal Ontwerp
Academie Arendonk opleiding volwassenen Deeltijds Kunstonderwijs DKO Beeldende en Audiovisuele Kunsten BAK langlopende studierichting 4de graad optie Architecturaal Ontwerp
Academie Arendonk opleiding volwassenen Deeltijds Kunstonderwijs DKO Beeldende en Audiovisuele Kunsten BAK langlopende studierichting 4de graad optie Architecturaal Ontwerp
Academie Arendonk opleiding volwassenen Deeltijds Kunstonderwijs DKO Beeldende en Audiovisuele Kunsten BAK langlopende studierichting 4de graad optie Architecturaal Ontwerp
Academie Arendonk opleiding volwassenen Deeltijds Kunstonderwijs DKO Beeldende en Audiovisuele Kunsten BAK langlopende studierichting 4de graad optie Architecturaal Ontwerp
Academie Arendonk opleiding volwassenen Deeltijds Kunstonderwijs DKO Beeldende en Audiovisuele Kunsten BAK langlopende studierichting 4de graad optie Architecturaal Ontwerp
Academie Arendonk opleiding volwassenen Deeltijds Kunstonderwijs DKO Beeldende en Audiovisuele Kunsten BAK langlopende studierichting 4de graad optie Architecturaal Ontwerp
Academie Arendonk opleiding volwassenen Deeltijds Kunstonderwijs DKO Beeldende en Audiovisuele Kunsten BAK langlopende studierichting 4de graad optie Architecturaal Ontwerp
Academie Arendonk opleiding volwassenen Deeltijds Kunstonderwijs DKO Beeldende en Audiovisuele Kunsten BAK langlopende studierichting 4de graad optie Architecturaal Ontwerp
Academie Arendonk opleiding volwassenen Deeltijds Kunstonderwijs DKO Beeldende en Audiovisuele Kunsten BAK langlopende studierichting 4de graad optie Architecturaal Ontwerp
Academie Arendonk opleiding volwassenen Deeltijds Kunstonderwijs DKO Beeldende en Audiovisuele Kunsten BAK langlopende studierichting 4de graad optie Architecturaal Ontwerp
Academie Arendonk opleiding volwassenen Deeltijds Kunstonderwijs DKO Beeldende en Audiovisuele Kunsten BAK langlopende studierichting 4de graad optie Architecturaal Ontwerp