Download hier de volledige infobrief :

WANNEER IS DE EERSTE LES ?

De lessen starten vanaf 1 september 2023:
Voor leerlingen die hun lesmoment(en) kozen op een vrijdag, is 1 september hun eerste les;
leerlingen die kozen voor een zaterdag hebben zaterdag 2 september hun eerste les;
leerlingen die kozen voor een zondag hebben zondag 3 september hun eerste les;
enz…

Gelieve de lestijden te respecteren: kom niet te laat en vertrek niet vroeger. De lestijden van beide vestigingsplaatsen zijn te vinden op de website.

Mochten er wijzigingen zijn aan de persoonlijke gegevens (adres, cursus, of een andere lesdag), moet je dit steeds melden aan het secretariaat.

WAT BIJ AFWEZIGHEID OF ZIEKTE ?

Deelname aan een opleiding is niet vrijblijvend en vraagt engagement.
Wanneer je (kind), bijvoorbeeld door ziekte, de lessen niet kan bijwonen, verwittig je het secretariaat. Staaf de afwezigheid altijd met een geldig afwezigheidsattest, zodat je (kind) niet ongewettigd afwezig bent (is). Een leerling die te veel ongewettigd afwezig is, zal door de verificateur van de Vlaamse onderwijsadministratie geschrapt worden uit de leerlingenlijst; de leerling mag dan niet meer naar de academie komen, kan niet meer slagen en de subsidiëring van de academie zal in het gedrang komen.

Als de leerkracht zelf afwezig is, wordt die lesdag niet meegeteld.

Volwassen leerlingen kunnen hun gemiste les inhalen op minder drukke tijden: dit kan bij voorkeur ’s avonds of in het weekend en steeds in overleg met de leerkracht.

BETALEN INSCHRIJVINGSGELD: vóór 20 september !

Iedereen schrijft in en betaalt online via de website.

WAAR VIND JE STEEDS DE MEEST RECENTE INFO ?

Check altijd eerst de website, daar ben je steeds het snelste op de hoogte van wijzigingen, maatregelen, evenementen, enz.  Ook alle voorlopige uurroosters van het nieuwe schooljaar staan al online op de website > kijk op de pagina van je opleiding.

We beschikken ook over een Facebookpagina en veel leerlingenwerk kan je bewonderen op ons Instagramaccount.

CARPOOL & parkings

We willen leerlingen en ouders maximaal stimuleren tot carpoolen.

24u/7d ROOKVERBOD !

Er geldt een algemeen rookverbod op alle Vlaamse schooldomeinen. Er mag dus niet gerookt worden, en dat 24 op 7. Onder het rookverbod vallen niet alleen producten op basis van tabak, maar ook soortgelijke producten zoals de e-sigaret, de shisha-pen, heatsticks, …

Eventueel roken kan aan de hoofdvestigingsplaats énkel én alleen aan de betonnen picknickbank achter de speeltuin en dus niet bij op de stoep de buren van Bar Brunch of kantoor Robarov. Vergeet dan je paraplu niet bij regenweer. Aan die picknickbank is een asbaktegel in de grond voor je peuk.

EXTRA EN ÉNKEL VOOR VOLWASSENEN +18 jaar:

KOPJE MEEBRENGEN

Op beide vestigingsplaatsen wordt voor alle volwassen leerlingen tijdens de korte pauzes van 10u25, 15u10 en 20u10 gezamenlijk koffie en thee (warm water) gezet; dit is inbegrepen in het inschrijvingsgeld. Vergeet je eigen kopje niet mee te brengen.


MATERIAAL NIEUWE LEERLINGEN (eerstejaars)

De volgende materialen zullen van pas komen tijdens jouw eerste les.

  • Architecturaal Ontwerp: potlood, gom, balpen, A4 blanco papier
  • Beeldhouwen & Ruimtelijke kunst: tekenpapier, potlood 1B, zachte gom (bv. Olifant), een potloodscherper, plastiek om in te pakken (huishoudfolie), eventueel houten plank (type wit keukenpaneel) van +/- 40 x 40cm
  • Grafiekkunst: papier, potlood en gom.
  • Initiatieatelier: schetsboek, enkele (kleur)potloden en een zachte gom
  • Keramiek: schetsboek, potloden van verschillende hardheid, gom, aardappelmesje, plastiek om in te pakken, eventueel boetseerstokjes, stevige houten plank van 40 x 50cm
  • Projectatelier mixed-media: tekenpapier, gom, potloden, liniaal, een goede schaar en diverse soorten papier (om te verknippen), lijmstift
  • Schilderkunst: tekenpapier, formaat +/- 30 op 40cm (10 vellen), potloden +/- 1B tot 4B en een rechte breinaald of meetstokje !
  • Tekenkunst: tekenpapier (+- 100 gram) A3 formaat, potlood 1B, zachte gom (bv Olifant) en een potloodscherper

Vooraleer je allerhande materiaal aanschaft, raden wij aan om de instructies van de leerkracht af te wachten. Zij zullen je met plezier hierbij begeleiden.


MATERIAAL ANDERE LEERJAREN

Leerlingen die al langer les volgen bij ons brengen gewoon hun basismateriaal mee of zullen nog persoonlijk geïnformeerd worden door hun leerkracht per e-mail of Google Classroom.


LESSEN KUNST & CULTUUR: starten vanaf dinsdag 12 september

De leerjaren van bepaalde opleidingen dienen de lessen Kunst & Cultuur van leerkracht Anne Kegels verplicht te volgen.
Er zullen geen aankondigingen meer voor deze lessen worden gestuurd.


THEMALESSEN: voor de overige leerlingen

Ook de vrijblijvende themalessen starten vanaf dinsdag 12 september.

Alle geïnteresseerde leerlingen zijn dan van dinsdag tot en met zaterdag van 13u30 tot 15u10 welkom in het auditorium van de hoofdvestigingsplaats op de eerste verdieping (lokaalnr. 1.7.L). Je hoeft niet te reserveren.

Het thema van de les zal steeds op de website en per mail worden aangekondigd. Leerlingen die de verplichte lessen Kunst & Cultuur moeten volgen, zullen geen mail ontvangen over de themalessen; het is het een of het ander.


STUDENTENKAARTEN: pas vanaf oktober
  • Studentenkaarten voor nieuwe volwassen leerlingen zullen pas vanaf oktober worden aangemaakt; die leerlingen zullen nog worden verwittigd.
  • Bestaande kaarten zullen ook pas vanaf oktober samen worden afgestempeld; de leerkracht zal deze dan klassikaal verzamelen.