expo 'GENIUS LOCI'

in Art Gallery De Wael 15:
Leopold De Waelstraat 15, Antwerpen - België
17 februari - 17 maart 2024

De sculpturale sacraliteit van Kristel Van Ballaer

Met haar nieuwe expo Genius Loci  neemt Kristel Van Ballaer, leerkracht Schilderkunst, niet alleen de schoonheid maar ook de geest van de ‘Stille Kempen’ mee naar Art Gallery De Wael 15. De expo, een delicaat samenspel tussen ambacht en digitale creativiteit, presenteert werken die geworteld zijn in de directe (Kempense) omgeving van de kunstenaar. Kristel transformeert alledaagse landschappen tot utopische vergezichten, waarbij ze de grenzen tussen realiteit en verbeelding verkent. Van handgrote kunstwerken tot monumentale sculpturen die de galerie domineren, belichamen de tentoongestelde werken de geest van de plaats op een unieke en intense manier.

Kristel, geïnspireerd door de sereniteit en schoonheid van haar omgeving, nodigt de bezoeker uit op een contemplatieve reis. In een sublieme choreografie van leegte, ritme en structuren wekken de tentoongestelde werken de zintuigen en raken ze de kern van het organische aan. Kunst wordt hier een avontuur met de natuur, een ontmoeting tussen het aardse en het transcendente.

Academie Arendonk Deeltijds Kunstonderwijs DKO Beeldende en Audiovisuele Kunsten BAK nieuws tentoonstelling leraars Kristel Van Ballaer Genius Loci

Een absolute blikvanger van de tentoonstelling is Portal, een imposante architecturale creatie die de bezoeker uitnodigt tot een symbolische doorgang naar een andere wereld. Deze monumentale vorm, ontstaan uit een land art collage, omarmt onze menselijke schaal en creëert tegelijkertijd een teken in de ruimte, een uitnodiging en een pad naar een bijzondere bestemming

In de voetsporen van Ellsworth Kelly
In deze hard edge-benadering van Kristel, vinden we onder meer de hand van Ellsworth Kelly terug, een van de pioniers van de abstracte kunst. Deze stijl kenmerkt zich door scherp afgelijnde kleuren en een strenge vormentaal, die bijdragen aan het streven naar vormperfectie. Het resulteert in een tijdloze en ongenaakbare esthetische kwaliteit die rust en evenwicht uitstraalt. Kristels creaties gaan dus veel verder dan louter het vastleggen van de schoonheid van natuur en architectuur; ze voeren een doordachte dialoog met de kunstgeschiedenis. 

Landschapschilder met een fototoestel
De collages op de expo vragen veel aandacht. Hunkeren naar tijd en nabijheid om te onderzoeken waar het beeld eindigt en de menselijk-artistieke interventie begint. Met chirurgische precisie verwijdert de kunstenaar haast minuscule beeldstrookjes uit het oorspronkelijk werk om zo niet alleen de buiten- maar ook de binnengrenzen van het beeld af te bakenen. Als hedendaagse landschapsschilder benadrukt ze de poëzie van haar omgeving door subtiele markeringen en kijkramen, die geometrische vormen en ruimtelijke afbakeningen weerspiegelen.

Verstilling en introspectie
Haar kunstwerken, ontstaan uit een proces van bewerking, schuren, zagen en digitaal onderzoek, overstijgen het minimalistisch abstracte en creëren een zintuiglijke spanning door het gebruik van materiaal. Van Ballaer benadrukt immers niet alleen de visuele aspecten van haar omgeving, maar ook de zintuiglijke ervaring ervan. Het gebruik van tactiele materialen zoals hout en aluminium voegt een fysiek aspect toe aan deze artistieke expressie. Haar kunstwerken worden doordrenkt met een sacrale dimensie, waarbij de natuur niet alleen een onderwerp is, maar een levende entiteit die spreekt tot de ziel van de toeschouwer.

In een wereld waar technologie vaak de overhand heeft, nodigt Genius Loci uit tot een moment van verstilling en introspectie. De kunstwerken fungeren als poëtische vensters naar een andere wereld, waar sacrale en spirituele elementen worden vastgelegd op een draagvlak, en in vorm. Kristels creaties zijn meer dan esthetische uitingen; ze zijn een uitnodiging om de diepere lagen van onze relatie met de wereld om ons heen te verkennen. Tijdens deze artistieke reis overstijgt Kristel niet alleen de grenzen van het bekende landschap, maar opent ze poorten naar een utopische horizon, waar kunst een mythe wordt en de ziel van de natuur wordt vastgelegd in materiaal en vorm. 

Ga doorheen de poort en betreed Genius Loci. Laat u meevoeren in een wereld doordrenkt met schoonheid, spiritualiteit en de diepe verbinding met de geest van de plaats.

tekst:  Yves Joris februari, 2024

__________________________________

EXPO 'ITS A SMALL WORLD AFTER ALL' (afgelopen)

20 kunstenaar tonen kleine unieke kunstwerken & edities.

Kristel Van Ballaer, leerkracht Schilderkunst, en John van Oers, leerkracht Beeldhouwen en ruimtelijke kunst, nemen deel aan deze groepsexpo, samen met vele andere kunstenaars.

in art gallery De Wael 15:  Leopold de Waelstraat 15, Antwerpen - België
2 - 23 december 2023

Academie Arendonk Deeltijds Kunstonderwijs DKO Beeldende en Audiovisuele Kunsten BAK nieuws expo's van leerkrachten
__________________________________

Expo 'POST_verstilling' (afgelopen)

Na een lange zomer komt er een vervolg op de tentoonstelling Verstilling in het Hofke van Chantraine te Oud-Turnhout.
De benedenverdiepingen van het Hofke van Chantraine zijn verlaten. Het gebouw staat leeg in afwachting van renovatie. Enkel het licht speelt door de kamers van de oude pastorie.

Onder het dakgebinte zijn nog vier ruimtes te bezoeken. Na haar solotentoonstelling in het voorjaar werkte Kristel Van Ballaer, leerkracht Schilderkunst, hier tijdens de zomermaanden in stilte en afzondering gestaag verder. De kalkmuren van Bedroom staan nu vol notities, krabbels, tekens en schema’s. Ze geven ons een inkijk in het scheppingsproces van de kunstenaar. Met potlood en een minimum aan verf noteerde ze vormen uit natuur en architectuur, inspirerende vormen die ze vertaalt naar haar eigen wereld. Onze verbeelding wordt geprikkeld. Women’s room en White Cube uit expo Verstilling zijn zorgvuldig gecomponeerde installaties, waar ze de dialoog met de ruimte aangaat en die nu opnieuw te bezoeken zijn.

De tentoonstelling POST_verstilling brengt een heilzaam tegenwicht voor de beeldenstorm die in ons dagelijks leven woedt. Tijdens het stilte-weekend kan je voor een laatste keer de zolderkamers in alle rust komen bekijken. In het najaar worden de wanden van deze kamers gesloopt en verdwijnen de tekeningen en graffiti. De artefacten en de verstilling die ze oproepen, zullen in onze herinnering blijven.
Dit expo moment heeft plaats tijdens de Dag van de Stilte.

in Kunst- en erfgoedcentrum Hofke van Chantraine: Kerkstraat 46, Oud-Turnhout - België
29 oktober 2023

Academie Arendonk Tentoonstelling Leerkrachten Hofke Kristelvanballaer 9
Academie Arendonk Tentoonstelling Leerkrachten Hofke Kristelvanballaer 10
Academie Arendonk Tentoonstelling Leerkrachten Hofke Kristelvanballaer 8
  
__________________________________

EXPO 'VERSTILLING' (AFGELOPEN)

Voor deze tentoonstelling gaat Kristel van Ballaer, leerkracht Schilderkunst, in dialoog met het gebouw en de site van het Hofke van Chantraine.

De schoonheid van de natuur en de geometrie in architectuur zijn Kristel Van Ballaers belangrijkste thema’s. In een langzaam meditatief proces onderzoekt ze vormen die haar inspireren en die ze vertaalt naar haar wereld. Ze ontdoet ze van het overbodige tot de perfecte vorm in zicht komt. Haar werk gaat het minimalistisch abstracte voorbij, haar materiaalgebruik is zinnelijk en creëert tastbare spanning. Het aanvoelen van de genius loci speelt een cruciale rol in haar artistiek proces.

De omgeving, het park, de vijver en de omliggende gebouwen inspireerden haar om nieuw werk te maken dat binnen in expo getoond zal worden. Elke kamer in deze oude pastorie heeft zijn eigen sfeer en krijgt van Kristel Van Ballaer een naam of titel. Haar uitgepuurde kunstwerken contrasteren met het historisch karakter, maar evenzeer lijken ze er organisch deel van uit te maken.

Een aantal ruimtes hebben een metamorfose ondergaan,
waardoor ze op een verrassende wijze het erfgoed in
een nieuw perspectief plaatsen. De zoldervertrekken gaat ze deels terug brengen naar hun functie als leefruimten met ingrepen die verwijzen naar het bewonen van de Oude Pastorie. Waarbij het begrip “shelter” een belangrijk thema is binnen haar werk. Ook voor het Hofke toont ze werk waarbij bescherming en beschutting aan de basis ligt. Ze zijn een vraagstelling naar plek en plaats, naar afzondering, ontmoeting en symbiose. Kristel Van Ballaer wil de toeschouwer rust bieden, de tijd laten stilstaan met uitgepuurd en esthetisch werk. Verstilling is voor haar een essentieel begrip.

in Kunst- en erfgoedcentrum Hofke van Chantraine:
Kerkstraat 46, Oud-Turnhout - België
13 mei - verlengd tot 25 juni 2023

Academie Arendonk Deeltijds Kunstonderwijs DKO Beeldende en Audiovisuele Kunsten BAK nieuws tentoonstelling leraars Kristel Van Ballaer
Hofke Kristelvanballaer 1
__________________________________

Expo 'Interval' (afgelopen)

Groupshow met o.a. werk van Johan van Oeckel, Henk Delabie, Ropp Schouten, Petra Laaper, Erris Huigens, Geert Vanoorlé, Johan de Wit, Ilse Pierard, Sil Krol, Yumiko Yoneda, Judith Bloedjes en leerkracht SchilderkunstKristel van Ballaer.

Tijdens INTERVAL vinden een viertal bijzondere performances plaats. Met dank aan kunstenaar Cecillia Vissers en haar passie voor Donald Judd en danser/performer Tu Hoang samen met kunstenaar Johannes Langkamp.

 

in iCOON: Badweg 1b, Hoek van Holland - Nederland
23 juni - 23 juli 2023

Academie Arendonk Deeltijds Kunstonderwijs DKO Beeldende en Audiovisuele Kunsten BAK nieuws tentoonstelling leraars Kristel Van Ballaer Interval
__________________________________

expo 'MINIM.AAL'
verlangen naar Donald Judd (afgelopen)

In museum iCOON kan je minimalistische kunst ontdekken. In een tentoonstelling die niet in één keer af is, maar die groeit en verandert met de tijd. MINIM.AAL wordt gevormd door een groeiend aantal minimalistische kunstwerken & objecten van uiteindelijk meer dan 30 Rotterdamse, Nederlandse en Europese kunstenaars en vormgevers. oa. Mihow Bruin, Frieda Mellema, Wilma Bosland, Johan de Wit, Hella van 't Hof, Satijn Panyigay, Guus Koenraads, Ruben van der Scheer, Maria van Kesteren, Karin van Paassen, Anuli Croon, Britte Koolen, Rubert Hartley, Marie Bernard, Judith Bloedjes, Kees Barten, Marco Douma, Yumiko Yoneda, Coco Benschop, Lydia Wierenga, ...

De tentoonstelling startte in oktober 2022 met een A0-mural van Lydia Wierenga.  Vanaf dat moment bouwde en bouwt de tentoonstelling langzaam op, met steeds spannende combinaties. Dat geeft ook de mogelijkheid om iedere kunstenaar of vormgever een eigen openingsmoment te geven, al dan niet gecombineerd met andere activiteiten.

Dit levert een spannende tentoonstelling op voor onze bezoekers. Zo spannend dat het niet bij een eenmalig bezoek blijft, maar dat je steeds terugkomt om de groeiende tentoonstelling te bezoeken. Op zaterdag 7 januari tastte Kristel Van Ballaer, leerkracht Schilderkunst, de ruimte af en voegde haar artistieke bijdrage aan MINIM.AAL toe.

in iCOON: Badweg 1b, Hoek van Holland - Nederland
14 oktober 2022 - 26 maart 2023

__________________________________

GROUPSHOW (afgelopen)

Kristel Van Ballaer, leerkracht Schilderkunst, stelt tentoon met 

Stefan Annarel
Alex De Bruyker
Anthony Duffeleer
Freddy Van Parys

 

in Art gallery De Wael 15:
Leopold De Waelstraat 15, Antwerpen - België

7 - 22 januari 2023

Academie Arendonk Deeltijds Kunstonderwijs DKO Beeldende en Audiovisuele Kunsten BAK nieuws tentoonstelling leraars Kristel Van Ballaer
__________________________________

EXPO 'tout est nouveau sous la lune' (afgelopen)

150 kunstenaars, waaronder oud-leerling -Yvonne Willemse- en een leerkracht Schilderkunst -Kristel Van Ballaer- tonen werk op klein formaat

in galerie van caelenberg:
Dendermondsesteenweg 15-17, Aalst - België
16 december 2022 - 14 januari 2023

Academie Arendonk Deeltijds Kunstonderwijs DKO Beeldende en Audiovisuele Kunsten BAK nieuws tentoonstelling leraars Kristel Van Ballaer
__________________________________

EXPO 'VIER KUNSTENAARS, BINNEN & BUITEN' (AFGELOPEN)

Sjoerd Osinga stelde deze tentoonstelling samen met het werk van Monique Bastiaans (ES), Milly Betten (NL), Tineke Porck (NL) en leerkracht SchilderkunstKristel Van Ballaer (B)

bij Kunstprojecten : Eernegemweg 153, Snellegem - België
3 - 25 september 2022

Academie Arendonk Deeltijds Kunstonderwijs DKO Beeldende en Audiovisuele Kunsten BAK nieuws tentoonstelling leraars Kristel Van Ballaer
__________________________________

EXPO 'LANGZAAMAAN'
(AFGELOPEN)

Leerkracht Schilderkunst, Kristel Van Baller, geeft in een tentoonstelling, samen met Magda Amarioarei, Marc Angeli, Lien Buysens, Henk Delabie, Jean Godecharle, Roel Goussey en Bruno Van Dycke, een antwoord op 2 vragen:

1. Wat creëren zo eigen maakt, is het verstrijken van de tijd. Schilderijen, foto’s, sculpturen, tekeningen of installaties lijken geen plotse momentopnames. Is vertraging een begrip dat een rol speelt? Op welk moment van je proces, tussen de ontwikkeling van je werk tot de reflectie erover achteraf?

2. Is het een uitdaging voor jou om de snelheid van maatschappelijke veranderingen, de beeldenstroom in media en de duizelingen van zintuigelijke gewaarwordingen een plaats te geven? Is traagheid een houvast in je waarneming van de wereld? Of vind je troost in stilte, rust, de natuur?

in Hilde Vandaele Gallery: Kasteelstraat 1, Watou - België
24 oktober - 28 november 2021

__________________________________

expo 'THE NAKED EXISTENCE' (AFGELOPEN)

Leerkracht Schilderkunst, Kristel Van Baller, stelt tentoon samen met George Meertens

in gallery Art De Wael 15: Leopold De Waelstraat 15, Antwerpen - België
16 oktober - 14 november 2021

Academie Arendonk Deeltijds Kunstonderwijs DKO Beeldende en Audiovisuele Kunsten BAK nieuws tentoonstelling leraars Kristel Van Ballaer