KUNST IN OPDRACHT

Het gemeentebestuur en -raad van Arendonk stemden in met het bouwen van een nieuwe school voor GBS De Stip, voorheen Sint-Jan, gelegen in de Kerkstraat. Het ontwerp werd gegund aan Markant architecten.
Een deel van de bouwkost moet besteed worden aan de financiering van 'Kunst in opdracht', dat geïntegreerd wordt in de architectuur(omgeving). Het gemeentebestuur stemt in met een nauwe samenwerking tussen GBS De Stip en haar eigenste Academie Arendonk, onder leiding van Kristof Van Gestel.

Kristof Van Gestel is beeldend kunstenaar. In lange (participatieve) praktijkprojecten ontwikkelt hij protocollen waarin verschillende vormen van auteurschap afwisselen en zich onderling aansturen: autonoom, co-creatie, educatie, participatie, onderzoek, workshops, redactie, publicatie, ...
Voor deze 'Kunst in opdracht' zal Kristof vertrekken vanuit "De Collectieve Collectie”.

Alle leerlingen van de gemeentelijke basisschool (GBS) De Stip zullen deelnemen aan een workshop ‘Brol’.
Vanuit het filosoferen en fantaseren met oude dingen maken de kleuters en kinderen een woordenschat om naar de dingen te kijken en erover te praten. Vervolgens knutselen de leerlingen met zwerfgoed en verbindingstechnieken.

Academie Arendonk Deeltijds Kunstonderwijs DKO Beeldende en Audiovisuele Kunsten BAK nieuws project Kristof Van Gestel
Academie Arendonk Deeltijds Kunstonderwijs DKO Beeldende en Audiovisuele Kunsten BAK nieuws project Kristof Van Gestel

De volwassen leerlingen van Academie Arendonk zullen in het Projectatelier mixed-media op de knutselwerkjes van de kinderen verder gaan door ze te combineren, te waarderen, erop verder te werken, enz.  Zo ontstaan er een heleboel ruimtelijke schetsen, welke een basis vormen om voorstellen uit te werken tot de kunstintegratie.
In het atelier bekijken de leerlingen ook "De Collectieve Collectie” als ‘systeem’, zullen ze de werf van het nieuwe schoolgebouw bezoeken en kunnen ze spreken met de architect(en).
In februari 2023 zal de academie een aantal voorstellen doen aan de kerngroep van de basisschool en het schoolbestuur. De gekozen voorstellen kunnen daarna verder uitgewerkt worden.

Vanuit de woordenschat in het eerste semester, zullen de leerlingen van GBS De Stip in de lessen muzische vorming verder werken aan de interpretatie van het werk met taal en beeld.

In mei 2023 zal de kunstintegratie worden opgeleverd en de kinderen kunnen een rondleiding verzorgen tijdens de inhuldiging.
De documentatie van het proces zal uitgegeven worden in een naslagwerk. Iedereen die heeft bijgedragen zal een exemplaar ontvangen.

Academie Arendonk Deeltijds Kunstonderwijs DKO Beeldende en Audiovisuele Kunsten BAK nieuws project Kristof Van Gestel