Busreizen

De academie zet de CO2-uitstoot van de studiereizen per bus om in een jaarlijkse gift aan BOS+. Alle deelnemers dragen hier automatisch aan bij.

Eigen auto’s

BOS+ is een erkende instelling die zich inzet voor bosbehoud, beter bos en meer bossen. Ook leerlingen en personeelsleden kunnen hun CO2-uitstoot van hun persoonlijke verplaatsingen naar de academie omzetten in een jaarlijkse gift voor BOS+.

Onze werkgroep koos hiervoor het project ‘Agroforestry in Vlaamse velden’:
BOS+ gaat bomen en struiken aanplanten bij 7 landbouwers in Oost-Vlaanderen en betaalt die landbouwers een vergoeding voor de opgeslagen koolstof. Er komen houtkanten en hagen langs hun percelen, en er worden bomen geplant op de graasweiden. Die houtkanten en bomen zorgen vervolgens voor opname van CO2 en leggen deze vast in hun biomassa en in de bodem.

Doe je mee?
  • stort vrijwillig een vrije gift op bankrekeningnummer BE16 8939 4413 1074
  • op naam van 'BOS+ Vlaanderen'
  • met vermelding ‘Treecological Academie Arendonk

TIP: Giften vanaf  € 40 aan BOS+ zijn voor Belgische belastingaangevers voor 45% fiscaal aftrekbaar. Concreet: als je  € 40 euro stort, krijg je een belastingkorting van  € 18 en betaal je dus eigenlijk maar  € 22.

Resultaten

  • In 2023-2024 maakte de academie  € 158 aan BOS+ over en in 2022-2023   € 102. We kozen voor “Agroforestry in Vlaamse velden”, een samenwerking tussen landbouw en natuur. Goed voor waterhuishouding biodiversiteit en erosiebestrijding.
  • Voor schooljaar 2018-2019 steunde de academie BOS+ al met giften ter waarde van  € 404 voor een herbebossingsproject in Ecuador. Daar werden inheemse bomen geplant op gronden die in de jaren 1960 waren ontbost voor veeteelt. Er werd ook gezocht naar een meerwaarde voor de lokale gemeenschappen en de biodiversiteit.