PRojectatelier schilderen

vervolg-opleiding

Projectatelier schilderen is een opleiding om een project, een opdracht, een concept vorm te leren geven, binnen een bepaalde tijdspanne en met een duidelijk doel. De opleiding vertrekt dus vanuit opdrachten, deze zijn van meet af aan inhoudelijk gericht, waarbij er ruimte is voor een persoonlijke invulling. Hier gaat veel onderzoek mee gepaard, dat evenals interesse of eigen stijl doorheen de verschillende projecten kan doorlopen, hoewel de uitingsvorm zeer verschillend kan zijn afhankelijk van het project.

In het Projectatelier schilderen kan je starten na 4 geslaagde jaren Schilderkunst. Leerlingen die het Beeldatelier jongeren succesvol hebben beëindigd kunnen ook rechtstreeks instromen. Om hiervoor in te schrijven neem je best rechtstreeks contact op met het secretariaat.

Academie Arendonk opleiding volwassenen Deeltijds Kunstonderwijs DKO Beeldende en Audiovisuele Kunsten BAK langlopende studierichting 4de graad optie Projectatelier schilderen

De opleiding is gebaseerd op drie pijlers:

 1. De relatie tussen het project en zijn einddoel op een bepaald tijdstip:
  Bij een project is de tijdspanne op voorhand afgebakend. Je werkt immers naar een bepaalde presentatie toe. Maar iedereen bepaalt zijn eigen tempo. Aan de hand van je idee rond een opdracht ga je leren inschatten of er voldoende tijd is om je opdracht tot een goed einde te brengen. Wat houdt het allemaal in om je idee vorm te geven en op welke manier ga je het daaraan aanpassen?
   

 2. De relatie van het concept en de uitgezochte techniek:
  Bij een project moet nagedacht worden over de best mogelijke technische oplossing(en) om het concept te vertalen zodat de technische uitvoering in een juiste verhouding staat met de inhoud en zijn context. Hiertoe moet er geëxperimenteerd en uitgeprobeerd worden en afhankelijk van dat onderzoeksproces kan het werk zich presenteren als een schilderij, foto, print, collage, assemblage, digitaal beeld, video, wandsculpturen, 3D, installatie, of combinatie van… De materiaalkeuze staat dus ten dienste van je concept (die ook van vormelijke aard kan zijn) dat op zijn beurt wordt gestimuleerd door de opdrachten. Het is een uitdaging om een goed evenwicht te vinden tussen de opdracht en de uitwerking.
   

 3. De relatie van de gecondenseerde beeldvorming eigen aan de schilderkunst en het contextuele van het project:
  De context van een project is tegelijk het uitgangspunt evenals het einddoel (een opdracht, een uitnodiging voor een tentoonstelling met een bepaald thema, een concept, ...). Dat kan van buitenaf komen of vanuit een eigen idee, interesse, enz. Hoewel er ook bij ons multi-media en zelfs ruimtelijk gewerkt kan/mag worden, blijven we bij Projectatelier Schilderen dichtbij de schilderkunstige traditie. We werken dus toe naar een gecondenseerd ‘beeld’ dat op zichzelf staat binnen zijn iconische kader: het werk vormt een autonome realiteit dat in principe overal geplaatst worden. Bij Projectatelier Schilderen omvat dat kader van het kunstwerk echter meer dan het schilderij zelf. 

Academie Arendonk opleiding volwassenen Deeltijds Kunstonderwijs DKO Beeldende en Audiovisuele Kunsten BAK langlopende studierichting 4de graad optie Projectatelier schilderen

Projectatelier schilderen biedt je dus persoonlijke begeleiding aan om je kijk op de wereld en bij jezelf creatief te vertalen in boeiende autonome werken. Het is een atelier dat niet terugschrikt voor een hedendaagse kijk op de dingen, wat zorgt voor doorgedreven onderzoek van een onderwerp en een uitgebalanceerde uitvoering hiervan. Deze vaardigheden trachten we binnen dit atelier te stimuleren en aan te scherpen, vanuit een respect voor de eigenheid en het denkproces van elke individuele leerling. De opdrachten zijn een brede omkadering die voor iedereen anders geïnterpreteerd kan worden, hierdoor zijn de uitkomsten of oplossingen vaak verrassend verschillend en persoonlijk. De projecten zijn een stimulans om dingen eens vanuit een ander perspectief te bekijken, om je materialenkennis uit te breiden en om je visie op de buitenwereld binnen een plastische uitvoering vorm te geven.

 • In hoofdvestigingsplaats Arendonk
 • De opleiding duurt 5 leerjaren
 • Je volgt 8 lesuren per week: één hele dag of twee halve dagen

PROJECTATELIER SCHILDEREN

HOOFDVESTIGINGSPLAATS
ARENDONK

KIES 2 LESMOMENTEN UIT:

Dinsdag 
van 08:45 tot 12:15  en/of  van 13:30 tot 17:00  en/of
van 18:30 tot 22:00

Woensdag
van 08:45 tot 12:15  en/of  van 13:30 tot 17:00

Donderdag
van 08:45 tot 12:15  en/of  van 13:30 tot 17:00  en/of
van 18:30 tot 22:00

 

Vrijdag
van 08:45 tot 12:15  en/of  van 13:30 tot 17:00

Zaterdag
van 08:45 tot 12:15  en/of  van 13:30 tot 17:00

 

Bekijk hier het uurrooster:
uurrooster Projectatelier schilderen 2023-2024

Neem contact op met de verantwoordelijke :
Nico.VanDijck@academiearendonk.be

INSCHRIJVINGSGELD 2024-2025 volwassenen +18J 

 • Leerlingen van 18 jaar tot 24 jaar (jongvolwassenen):
  • € 181 indien zij in Vlaanderen wonen
  • € 311 indien zij niet in Vlaanderen wonen
 • Volwassenen vanaf 25 jaar:
  • € 399 indien zij in Vlaanderen wonen
  • € 529 indien zij niet in Vlaanderen wonen

Controleer hier de voorwaarden of je recht hebt op verminderd tarief.

Materialen voor volwassenen  +18j. zijn niet inbegrepen en over die materiaalkosten worden afspraken gemaakt in het atelier.
Lees hier de volledige regelgeving omtrent inschrijvingen en betalen.

Academie Arendonk opleiding volwassenen Deeltijds Kunstonderwijs DKO Beeldende en Audiovisuele Kunsten BAK langlopende studierichting 4de graad optie Projectatelier schilderen
Academie Arendonk opleiding volwassenen Deeltijds Kunstonderwijs DKO Beeldende en Audiovisuele Kunsten BAK langlopende studierichting 4de graad optie Projectatelier schilderen
Academie Arendonk opleiding volwassenen Deeltijds Kunstonderwijs DKO Beeldende en Audiovisuele Kunsten BAK langlopende studierichting 4de graad optie Projectatelier schilderen
Academie Arendonk opleiding volwassenen Deeltijds Kunstonderwijs DKO Beeldende en Audiovisuele Kunsten BAK langlopende studierichting 4de graad optie Projectatelier schilderen
Academie Arendonk opleiding volwassenen Deeltijds Kunstonderwijs DKO Beeldende en Audiovisuele Kunsten BAK langlopende studierichting 4de graad optie Projectatelier schilderen
Academie Arendonk opleiding volwassenen Deeltijds Kunstonderwijs DKO Beeldende en Audiovisuele Kunsten BAK langlopende studierichting 4de graad optie Projectatelier schilderen
Academie Arendonk opleiding volwassenen Deeltijds Kunstonderwijs DKO Beeldende en Audiovisuele Kunsten BAK langlopende studierichting 4de graad optie Projectatelier schilderen
Academie Arendonk opleiding volwassenen Deeltijds Kunstonderwijs DKO Beeldende en Audiovisuele Kunsten BAK langlopende studierichting 4de graad optie Projectatelier schilderen