Themales 4

Deze vierde themalesreeks van dit schooljaar is van 22 tot en met 26 november 2022:

  • dinsdag 22/11 tem vrijdag 25/11 van 13u30 tot 15u10
  • zaterdag 26/11 van 10u35-12u15

Themalessen zijn altijd live, nooit online en zijn niet te herbekijken.

Alle geïnteresseerde leerlingen zijn welkom in het auditorium van de hoofdvestigingsplaats op de eerste verdieping (lokaalnr. 1.7.L). Je hoeft niet te reserveren.

P.S.: De vorige themales 'Licht is ruimte is kleur' wordt niet meer herhaald. U kan de PDF met de beelden opvragen bij uw leerkracht.

Het ding is stil

Ooit was het stilleven in onze cultuur een waarschuwing voor de vluchtigheid van genoegens en de korte duur van het menselijk leven. En ooit stond het stilleven als allerlaagste categorie in de kunst genoteerd. Maar gaandeweg is het een breed verhaal geworden over 'de dingen'. Hoe ze verschijnen, of ze naar zichzelf of naar 'iets anders' verwijzen en hoe we er mee omgaan. Stilte is doorgaans hun compagnon.

Edouard Manet noemde het stilleven 'de toetssteen van de schilderkunst'. Dat geldt niet langer alleen voor de schilderkunst. Hier kan een kunstenaar zich voluit concentreren op compositie, kleur en tonen, licht en donker, vorm en textuur. Dingen staan gewoon stil, dat kan je niet zeggen van een model dat zich plots zonodig ergens moet krabben. De moderne kunst gebruikt het stilleven vaak voor formele experimenten. Vandaag kun je met de dingen alle kanten uit, twee-, drie-, vierdimensionaal, beschouwend, kritisch of speels.

In het Louvre Parijs loopt tot 23 januari 2023 een uitgebreide tentoonstelling over het stilleven: Les Choses. Une histoire de la nature morte depuis la Préhistoire (De Dingen. Een geschiedenis van het stilleven sinds de prehistorie).