Maak het jezelf en je medestudenten makkelijk en reis ecologisch.  Het is mogelijk om ad valvas een bericht met uw contactgegevens op te hangen op de daarvoor voorziene panelen in de grote hal. Dit wanneer u vervoer vraagt of aanbiedt. 

Een andere bruikbare tool is TAXISTOP.