Aanbod

LEREN KIJKEN OM TE ZIEN

In ons aanbod staat 'leren omgaan met kleur en vorm' centraal. De Academie, een officiële instelling onder de bevoegdheid van het Ministerie van Onderwijs, geeft onderwijs aan iedereen die geïnteresseerd is in kunst en cultuur. Met kunstonderwijs en cultuureducatie trachten we zowel kinderen, jongeren als volwassenen een zo breed mogelijke culturele basis mee te geven.

Via een klassieke insteek en een hedendaagse benadering, bewandel je een individueel parcours als "beeldenmaker". Je leert je ideeën en de wereld om je heen, te verbeelden tot een esthetische belevenis.

Deze vaardigheden komen overal van pas; bij het creëren van je eigen werk, maar ook tijdens een museumbezoek, een stadsbezoek, een concert of een theatervoorstelling. 

De brede zelfontplooing leidt tot een interessanter, boeiender leven, waarin de artistieke inbreng vanzelfsprekend wordt.