Leerkracht Bart Vallaeys komt een zestal keren op bezoek bij de leerlingen van

  • het vierde jaar 4de graad Projectatelier schilderen en Projectatelier tekenen
  • het eerste jaar specialisatie Projectatelier Mixed Media


Anders dan in de lessen Kunst & Cultuur waar ingezoomd werd op het werk van grote voorbeelden uit de kunst, wordt nu het eigen werk van leerlingen onder de loep genomen

  • in persoonlijke -één op één- contactmomenten
  • op vaste data volgens afspraak
  • gesprekken van ongeveer een uur
  • reflecteren over en vanaf het eigen (recent) gemaakte werk:

... Wat voor werk maak jij?
Hoe eigen is je werk?
Wat speelt in je werk? Wat zijn je motieven? Je thema’s?
Welke beeldende middelen zet je in? En hoe?
Hoe verhoud jij je tot de kunsttraditie en het eigentijdse kunstgebeuren?
Hoe (je werk) verder ontwikkelen? ...

Academie Arendonk opleiding volwassenen Deeltijds Kunstonderwijs DKO Beeldende en Audiovisuele Kunsten BAK vak Kunst- en Cultuurfilosofie Bart Vallaeys

Het enige wat ik weet, is dat ik niets weet. - Socrates