Maud Van Loon Schilderen

KUNST IN 't VELD

Na Kunstzaken 1 en 2 (2002 en 2005), Arendonk 800 (2012), en Kunst in’t Veld (2017), put de Academie opnieuw inspiratie uit het landelijke dorp Arendonk. Na de geslaagde eerste editie ontstond, opnieuw in samenwerking met de Landbouwraad van Arendonk, een tweede editie van de ‘Kunst in’t Veld’ fietsroute.

Langsheen vier uitgestippelde fietslussen van elk ca. 10 tot 22 km, vind je kunstwerken met een link naar de landbouw, de landbouwbedrijven en de open ruimte. Ze leiden je langs onbekende paden door natuur en bos. Het hele grondgebied van Arendonk wordt verkend.  Alle afdelingen van de Academie werkten samen met de landbouwers van Arendonk, Natuur en Bos en Waterwegen aan de uitwerking van dit uniek project. Dit resulteerde in een interessante bewegwijzerde wandel- en fietstocht met meer dan zeventig ontwerpen: kunstwerken allerhande, installaties, beeldhouwwerken, schilderkunst, ruimtelijke voorstellingen.

Een groot deel van de ontwerpen is vergankelijk en zal enkel tijdens de zomerperiode opgesteld zijn. Anderzijds zullen enkele stukken ook behouden blijven als permanente kunst. Eens te meer wordt duidelijk dat de Academie een bijzondere betrokkenheid toont met haar omgeving en met de mensen van het de dorp.

Wij wensen je een aangename, verrassende en creatieve fietsbeleving!

Marc Hermans, Directeur Academie Arendonk

Veel dank aan het secretariaat, de leraars en de leerlingen voor het uitwerken van alle projecten.
Daarnaast ook nog een welgemeende merci aan de gemeentelijke werklieden die vele uren voor ons in de weer waren.

Dank ook aan schepen Ann Hermans en aan Tom Vermeiren en Michiel Paeshuyse van de dienst grondgebiedzaken van de gemeente. Het project wordt mede gefinancierd door de Europese Unie en door vele privé-initiatieven.

PRAKTISCH

De route kan gefietst worden gedurende de hele zomerperiode. U vindt info in een krantje te bekomen op de Academie of op de gemeente van Arendonk. Op www.arendonk.be/kunstintveld of op de facebookpagina van KunstintveldArendonk kan je ook een handige app van izi.TRAVEL downloaden die je kan gebruiken voor de fietsroute.

 

Lise Huinen Jongerenatelier