Verregaande versoepelingen vanaf 8 maart

Na bijna 2 moeilijke jaren kunnen de coronamaatregelen nu verregaand versoepeld worden. Nu het Belgische Overlegcomité heeft bepaald dat de brede samenleving klaar is voor die stap, schakelen ook de academies naar code geel van de onderwijsbarometer. We willen alle leerlingen, personeelsleden en vrijwilligers van harte bedanken voor alle inspanningen en opofferingen sinds de start van de pandemie.

 • Het vermengen van klasgroepen is terug toegestaan.
 • Behalve in de zorg en het openbaar vervoer is het dragen van een mondkapje nergens nog verplicht in België. Ook op onze academies mag je het mondmasker voortaan dus achterwege laten. Maar als je met meerdere personen in een kleine ruimte bent of als je weinig afstand tot andere personen kan bewaren blijft het raadzaam om een mondmasker te dragen. Een FFP-2 masker biedt extra bescherming voor jezelf en is bijzonder aangeraden voor kwetsbare personen en na een hoogrisicocontact.

Wat blijven de BASISREGELS ?

Het is absoluut belangrijk dat mensen de basisregels blijven respecteren waarmee we de verspreiding van het coronavirus kunnen tegengaan:

 • Probeer om zo veel mogelijk afstand te houden.
 • Was en/of ontsmet je handen regelmatig. In alle ateliers zijn er wastafels met zeep en papieren wegwerphanddoekjes. Op alle verdiepingen zijn er handgeldispensers aanwezig. Alle ateliers beschikken over alcoholspray om de werkplek te ontsmetten.
 • Ventileer en verlucht maximaal op basis van CO2-metingen in elk lokaal.
 • Pauzeer maximaal buiten. Volwassen leerlingen brengen hun eigen kopje mee om van onze gezamenlijke koffie of thee te kunnen genieten tijdens de pauzes. Individueel warme dranken in het atelier maken is verboden.
 • Respecteer de wandelrichtingen en signalisatie in de gebouwen.
 • Iedereen die ziek of besmet is, of symptomen van corona heeft moet thuis blijven en de huisarts contacteren. Ook de quarantaine- en isolatieregels moeten gerespecteerd worden.
 • Ben je besmet, laat dit dan zo snel mogelijk weten via secretariaat@academiearendonk.be. Je mag dan minimaal 14 weekdagen niet naar de les komen.

Wat bij afwezigheid of ziekte?

Wanneer je (kind), bijvoorbeeld door ziekte, de lessen niet kan bijwonen verwittig je rechtstreeks de leerkracht. Staaf de afwezigheid altijd met een reden of attest, zodat je (kind) niet ongewettigd afwezig bent. Een leerling die te veel ongewettigd afwezig is zal door de verificateur van de Vlaamse onderwijsadministratie geschrapt worden uit de leerlingenlijst; de leerling kan dan niet meer slagen en de subsidiëring van de academie zal in het gedrang komen.

Als de leerkracht zelf afwezig is, wordt die lesdag niet meegeteld.

Volwassen leerlingen kunnen hun gemiste les inhalen op minder drukke tijden: dit kan bij voorkeur ’s avonds of in het weekend en steeds in overleg met de leerkracht.

RESPECTEER DE LESTIJDEN

Gelieve de lestijden te respecteren: kom niet te laat en vertrek niet vroeger. De lestijden van beide vestigingsplaatsen zijn te vinden op onze website.

Belangrijk:

 • Geen enkele leerling mag zich in hetzelfde schooljaar, in het domein Beeldende en Audiovisuele Kunsten, in meer dan 1 academie in Vlaanderen hebben ingeschreven.
 • Ons academiereglement staat te lezen op onze website
 • Er geldt een algemeen rookverbod op Vlaamse schooldomeinen. Er mag dus niet gerookt worden, en dat 24 op 7. Onder het rookverbod vallen niet alleen producten op basis van tabak, maar ook soortgelijke producten zoals de e-sigaret, de shisha-pen, heatsticks …

Waar vind je steeds de meest recente info ?

We beschikken over deze actuele website en een vliegensvlugge Facebookpagina. Via die kanalen ben je steeds het snelste op de hoogte van wijzigingen, maatregelen, evenementen, enz.
Veel leerlingenwerk kan je bewonderen op ons Instagramaccount.

Parkeren aan de hoofdvestigingsplaats:

In overeenkomst met het gemeentebestuur wordt gevraagd aan alle leerlingen om de parkeerplaatsen in de naburige straten vrij te houden voor de dorpsbewoners. Alle leerlingen parkeren hun wagen of moto op de parking van de academie of op de parking tegenover de school in de voorziene parkeervakken voor langparkeerders. Gelieve de rijrichting op de parkings te respecteren. Parkeerplaatsen voor andersvaliden moet je vrij laten indien je niet in het bezit bent van een geldige parkeerkaart. De kleine parking vooraan het gebouw is voorbehouden voor diensten, leerkrachten en personeel van de academie.
(Elektrische) fietsen horen thuis in het fietsrek, allen in nabijheid van een stopcontact.

Carpoolen:

Zie pagina carpool