1 LEERKRACHT KUNSTGESCHIEDENIS 2/20U
2023-2024

 
Aanleiding van de vacature

Academie Arendonk is al 60 jaar een referentie binnen het domein Beeldende Kunsten van het Vlaamse deeltijds kunstonderwijs (DKO) en telt meer dan 1100 volwassen leerlingen in de hoofdvestigingsplaats. Elke zaterdagochtend wordt het vak Kunstgeschiedenis gegeven aan een twintigtal leerlingen van de aparte theoretische opleiding Beeldende en Audiovisuele Cultuur, welke 3 leerjaren duurt. Alle leerjaren zitten samen in het auditorium van 8u45 tot 10u25. Deze 2 lestijden komen per 1 september 2023 voor 1 schooljaar vrij wegens een verlofstelsel van de titularis, met later een optie op vacante uren en uitbreiding van het takenpakket wegens pensionering. Ook pas afgestudeerden komen in aanmerking.

 
Vereiste diploma(‘s)

diploma van educatieve master vakdidactiek kunstwetenschappen
of
diploma van master of licentiaat in de kunstwetenschappen, kunstgeschiedenis, archeologie en/of oudheidkunde + Bewijs van Pedagogische Bekwaamheid (of bereid zijn dit nog te behalen )

zie https://data-onderwijs.vlaanderen.be/bekwaamheidsbewijzen/

 
Belangrijkste taken en verantwoordelijkheden (*)
 • Taken eigen aan de functie:
  • De planning en de voorbereiding van lessen Kunstgeschiedenis
  • Het lesgeven zelf
  • De klaseigen leerlingenbegeleiding
  • De evaluatie van de leerlingen
 • De professionalisering
  • De leraar brengt relevante recente ontwikkelingen uit de kunstwereld en vernieuwende elementen aan in de eigen onderwijspraktijk indien dit wenselijk is, in relatie tot de onderwijsbehoeften en de noden binnen de academie.
  • De leraar reflecteert over eigen denken en handelen (onder andere op basis van de leerresultaten) en stuurt bij waar nodig.
  • De leraar volgt de nodige professionalisering (navorming).
 • Het overleg en de samenwerking met directie, collega’s en eventuele externe actoren
  • De leraar werkt samen en overlegt op constructieve wijze met de directeur, de collega’s en andere externe partners.
  • De leraar communiceert en gaat in dialoog over het leren en de ontwikkeling van de leerling met de collega’s en eventuele andere verantwoordelijken.
  • De leraar draagt de visie van de academie op het artistiek leerproces loyaal uit.

* op basis van de functiebeschrijving 'ambt leraar DKO'

 
Competenties
 • Je neemt verantwoordelijkheid voor je werk en handelt in overeenstemming met de belangen, waarden en normen van de academie.
 • Je onderneemt concrete en gerichte acties om doelstellingen te behalen of te overstijgen.
 • Je bent flexibel en past jouw aanpak of gedrag aan als de concrete situatie dat vereist.
 • Je kan informatie en ideeën schriftelijk en mondeling begrijpelijk overbrengen; je verwoordt je boodschap correct en begrijpelijk.
 • Je neemt initiatief om binnen jouw takendomein acties te initiëren. Je onderkent kansen en stelt uit eigen beweging acties voor.
 • Je plant en organiseert jouw werk effectief
 • Je gaat zorgvuldig te werk en handelt met aandacht voor kwaliteit.
 
Aanbod
 • Tijdelijke aanstelling van 2/20u voor 1 schooljaar
 • Verloning volgens de vastgelegde loonschalen voor het DKO op basis van je diploma en anciënniteit 
 • Volledige terugbetaling kosten openbaar vervoer
 • Fietsvergoeding (ook voor speed pedelec) aan  € 0,21/km
 • Gebruik laptop (HP zBook 15 workstation - Intel Core i7 6th gen - 16 GB DDR4 - 256 GB SSD - 15 inch - FHD - 2 GB nVidia/AMD grafische chip - Windows 10 PRO), vrij van belasting (geen voordeel van alle aard)
 • Google-Workspace-account (Gmail, Drive, Classroom, Meet, etc.) 
 • Adobe lidmaatschap (Photoshop, Lightroom, Illustrator, InDesign, Adobe cloudopslag, Dreamweaver, etc)
 • Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand
 • Toegang tot collectieve hospitalisatieverzekering (verzekering gezondheidszorg Onderwijs) van Ethias
 
Opleidings- en ondersteuningsmogelijkheden

Het jaarlijks professionaliseringsplan en -budget van de academie omvat alle mogelijke initiatieven (formeel en informeel, extern en intern, aanbodgestuurd en vraaggestuurd, individueel en collectief) die ervoor zorgen dat personeelsleden groeien in hun professionele deskundigheid om kwaliteitsvol onderwijs te (blijven) realiseren. Beginnende teamleden krijgen een passende begeleiding.
Er zijn bijkomende nascholingsmiddelen ter beschikking gesteld voor het volgen van opleidingen Informatie- en Communicatietechnologie (ICT).

 
Timing
 • De directeur@academiearendonk.be verwacht jouw motivatiebrief met cv in zijn inbox ten laatste op dinsdag 22 augustus 23u59.
 • Na een eerste selectie zal je een schriftelijke thuisopdracht krijgen op woensdag 23 augustus, welke ten laatste op vrijdag 25 augustus 23u59 digitaal moet ingeleverd worden.
 • Na een tweede selectie zal je worden uitgenodigd voor een gesprek én om een proefles te geven op 27, 28 of 29 augustus (af te spreken).
 • Na aanwerving zal jij wekelijks les geven vanaf zaterdag 2 september.
 
Download en verspreid deze vacature