De hogere graad tekenkunst wil om te beginnen een degelijke basis leggen, die ook voor andere kunstdisciplines, zowel twee- als driedimensionaal van onschatbare waarde is.

Er wordt geopteerd voor een "klassieke" vorming, wat niet wil zeggen: "ouderwets", maar wel dat het accent ligt op het waarnemingstekenen. Dit is een uitgangspunt dat in de geschiedenis van de beeldende kunst zijn vormende waarde heeft bewezen, en nog steeds actueel is. Via de analyse van eenvoudige basisvormen, wordt gewerkt aan ruimtelijk inzicht, waardoor op termijn de meest complexe onderwerpen op een heldere, boeiende en expressieve manier in beeld gebracht kunnen worden. 
Analyse en inzicht leiden op termijn tot een meer intuïtieve benadering van "het beeld", en daardoor tot een meer persoonlijke weergave. Een rijke verscheidenheid aan technieken (potlood, pen, krijt, houtskool, aquarel, …) en onderwerpen (stilleven, portret, figuur, landschap, architectuur, dieren, …) zorgen er mee voor dat dit geen "droge" opleiding wordt, maar één die in al haar aspecten blijft boeien.Zo wordt het tekenen niet alleen een belangrijke ondersteuning voor andere disciplines,maar vooral een bijzonder rijk zelfstandig medium.

Dsc00748
Img 3177

Specialisatiegraad

De specialisatiegraad tekenkunst is in wezen gericht op twee zaken. Enerzijds de zuivere vakbekwaamheid in het tekenen verder uitbouwen, anderzijds de leerlingen begeleiden bij het zoeken naar een eigen artistieke taal, gebaseerd op kennis, inzicht en een onderlegde persoonlijke visie op het medium "tekenen".

Het vertrekpunt blijft het waarnemingstekenen: de meest directe confrontatie met het motief, waarbij vooral model en portret grondig worden uitgediept, maar ook landschap, architectuur, dieren enz. aan bod komen.

Grote nadruk ligt daarbij op het maken van eigen keuzes om de expressieve mogelijkheden van het tekenen, naar eigen inzicht, gericht en zinvol te gebruiken. Daarnaast worden allerlei oefeningen gemaakt die de leerling stimuleren om creatief en onbevangen met het medium om te gaan, teneinde cliché opvattingen en stereotiepen uit de wereld te helpen en plaats te maken voor oorspronkelijkheid. 

Zo wordt getracht, met respect voor ieders eigen persoonlijkheid, toch mee de aanzet te geven tot een permanente artistieke groei, ook na het beëindigen van de opleiding aan de academie.

tekenkunst

HOOFDVESTIGINGSPLAATS ARENDONK

KIES 2 LESMOMENTEN UIT:

Dinsdag 
van 08:45 tot 12:15  of
van 13:30 tot 17:00  of
van 18:30 tot 22:00

Woensdag
van 08:45 tot 12:15  of
van 13:30 tot 17:00

 


Donderdag 
van 08:45 tot 12:15  of
van 13:30 tot 17:00  of
van 18:30 tot 22:00

Vrijdag 
van 08:45 tot 12:15  of
van 13:30 tot 17:00

Zaterdag
van 08:45 tot 12:15  of
van 13:30 tot 17:00