Het atelier als laboratorium

De optie projectatelier/mixed media, moet gezien worden als een multidisciplinaire opleiding , zowel inhoudelijk, artistiek als technisch. Er wordt gewerkt met de traditie, maar ook met de toekomst. Een brede blik op het hedendaagse kunstgebeuren is niet meer uit de opleiding weg te denken. Ook het steeds maar ontwikkelen en verbeteren van nieuwe materialen en nevenproducten door de industrie, het gebruik van de computer als databron en werkinstrument geven het atelier meer armslag en een meer actuele tint.

Monumentale Kunst Rotor
Monumentale Opstelling

Naast het aanbrengen van basisprincipes en – technieken, documentatie in de basisjaren, moet het atelier een onderzoeksruimte en een denktank zijn, waar individuele inbreng en experiment van de student essentieel wordt. Persoonlijke ontwikkeling is een van de hoofddoelen. Hiervoor worden plastische problemen geponeerd, die een motor moeten zijn voor de verbeelding van de student en die een avontuur, een creatief proces in gang zetten.

Het aantal antwoorden op de vraagstelling dient even talrijk te zijn als het aantal deelnemers, maar ook de weg er naartoe moet bezaaid zijn met indrukken, materialen, documentatie, nieuwigheden en probeersels(!)... De student moet leren kijken, onderzoeken wat hij ziet of ervaart, selecteren, en weten zijn visie te vertalen, neer te leggen in een sterk beeld. De synthese van het avontuur vindt zijn weerslag in het uiteindelijke product.

De aard van dit soort onderwijs maakt individuele begeleiding zeer belangrijk. In hogere jaren krijgt de leraar meer een mentorfunctie.

Toch is de studentengroep van de optie projectatelier ook een sterk sociaal geheel . De vijf leerjaren van de vierde graad en de specialisatie  van de opleiding hebben les in dezelfde lokalen en op hetzelfde tijdstip. Dit maakt een interessante interactie mogelijk, werkt inspirerend, prikkelt de nieuwsgierigheid, zet aan tot samenwerkingsverbanden, dwingt tot onderling respect en veroorzaakt een bijzondere dynamiek doorheen het atelier.

Mmm Huizen

PROJECTATELIER MIXED-MEDIA

HOOFDVESTIGINGSPLAATS
ARENDONK

KIES 2 LESMOMENTEN UIT:

Dinsdag 
van 13:30 tot 17:00  of  van 18:30 tot 22:00

Woensdag
van 08:45 tot 12:15  of  van 13:30 tot 17:00

 


Donderdag 
van 08:45 tot 12:15  of  van 13:30 tot 17:00

Vrijdag 
van 08:45 tot 12:15  of  van 13:30 tot 17:00u

Zaterdag
van 08:45 tot 12:15  of  van 13:30 tot 17:00