De cursus is er in eerste instantie op gericht om de studenten een basiskennis te verschaffen in verband met architectuur in al zijn facetten en gaandeweg een eigen visie te ontwikkelen over deze materie. Naast de vraag ‘hoe trek ik een lijn?‘ vinden wij de vraag ‘wat betekent die lijn’ minstens even belangrijk.

Het is de bedoeling om een fundament te leggen voor een ‘integrale’ benadering die verder reikt dan het kiezen van vormen, materialen en kleuren. Architectuur is, naast een ruimte behoevende activiteit, immers ook een ergonomisch proces, een sociaaleconomisch verschijnsel en niet in het minst een culturele opgave. Daarom zullen wij ook een sterke vertrouwdheid met de (architectuur)-actualiteit promoten en het ontwikkelen van een toekomstvisie stimuleren.

De cursus heeft vooral een ‘scheppend’ doel: de vormgeving van de ruimte. Het is de bedoeling dat we de ruimte structureren, begrenzen en betekenis geven binnen een gegeven context en in functie van een programma. Deze scheppende vorming verloopt parallel met een theoretische vorming (technieken, constructie- & materialenleer, bouw- en wiskunde). Gedurende de project- en vormstudies wordt het theoretische kader opdracht ondersteunend aangereikt met bijzondere verwijzing naar hedendaagse ontwerpen. Binnen deze verwijzing vallen ook de jaarlijkse studiereizen in binnen- en buitenland of het bezoek aan architectuurtentoonstellingen of lezingen.

Architectuur 2
Architectuur 2

De ontwerpopdrachten zijn initieel eenvoudig, later complexer en bestrijken een brede waaier gaande van gebruiksobjecten tot projecten met een stedenbouwkundig impact. Een wezenlijk onderdeel hierbij is het ontwikkelen van een denk- en arbeidsmethode. Door discussie, ook in klasverband, wordt dit proces begeleid. Het naar voren brengen van verschillende invalshoeken of benaderingen van de gestelde opdracht werkt daarbij verruimend.

Een individuele aanpak en begeleiding, rekening houdend met het niveau en de interessesfeer van de student, maakt het mogelijk dat er, binnen de grenzen van het leerplan, individuele accenten gelegd kunnen worden. Het tekenen met de computer  (Vectorworks, Sketchup,…) is geen doel op zich, maar wordt als handig instrument aangereikt. 

ARCHITECTURAAL ONTWERP

HOOFDVESTIGINGSPLAATS ARENDONK

KIES 2 LESMOMENTEN UIT:

Donderdag 
van 13:30 tot 17:00  of  van 18:30 tot 22:00

Zaterdagvoormiddag
van 08:45 tot 12:15