Update 18/11/2020

De coronamaatregelen die het onderwijs worden opgelegd komen van verschillende instanties én zijn onderhevig aan constante wijzigingen. Sinds het laatste Sociaal Overleg van Vlaams minister Weyts vatten wij de meest recente regelgeving voor het Deeltijds Kunstonderwijs voor jullie samen.

 
Beide vestigingsplaatsen in code 'rood'
 • Beide vestigingsplaatsen zijn terug open sinds dinsdag 17 november in code ‘rood’. Dat betekent dat volgende leerlingen naar de academie kunnen:
  • Leerlingen jonger dan 12 jaar: voor 100 %
  • Voor leerlingen ouder dan 12 jaar wordt afstandsonderwijs georganiseerd. (Maximum 1-op-1-lessen op afspraak zijn nog mogelijk.)

 

Zowel de onderwijskoepels als het directeurenplatform en vele leraars waren ook verrast door die laatste maatregel maar we hebben geen andere keuze.

 • De leraars zullen alle leerlingen ouder dan 12 jaar contacteren over
  • hoe het afstandsonderwijs zal verlopen via het centraal platform: G Suite for Education
  • (of wanneer en hoe er op afspraak een 1-op-1-les mogelijk is)

Dit is in elke opleiding misschien een beetje anders.

 • Kinderen jongeren dan 12 jaar zijn welkom in de Beeldateliers op hun vertrouwde lesmoment. In hoofdvestigingsplaats Arendonk zijn zelfs twee extra lokalen ter beschikking gesteld = nog meer afstand van elkaar.
  LET OP: Kinderen mogen 14 dagen niet naar de academie komen als ze in nauw contact zijn geweest met iemand die besmet is met corona. Dat staat hier te lezen op de website van het Vlaamse ministerie van Onderwijs en Vorming. Via deze link kunnen jullie een ‘beslissingsboom’ downloaden waaruit iedereen eenvoudig kan determineren of je kind naar de academie mag komen.

 

Het Sociaal Overleg laat nog weten:
De beperking tot afstandsonderwijs (en maximum één-op-één-onderwijs) voor leerlingen +12 jaar is noodzakelijk om zoveel als mogelijk de contacten te verminderen.
De maatregelen zijn in principe geldig tot aan de kerstvakantie, maar worden tussentijds geëvalueerd zodat een actualisering (hopelijk ten gunste van meer contactonderwijs) mogelijk wordt.
De minister en de deskundigen hebben hun waardering geuit voor de flexibiliteit en de vele inspanningen die door scholen, academies en centra reeds werden geleverd.
We vragen begrip voor de verscherping van maatregelen en nemen als Onderwijssector onze verantwoordelijkheid om de druk op het zorgsysteem te verminderen en de pandemie in te dijken.

 
Hoe blijf ik goed op de hoogte van de snelle wijzigingen?

Houd jullie mail in de gaten en check regelmatig onze website en Facebookpagina: https://www.facebook.com/AcademieArendonk/

 
Wat met de geplande eindejaarstentoonstellingen van de afgestudeerden 2019-2020?

De geplande eindejaarstentoonstellingen van de afgestudeerden 2019-2020 in de galerie werden vanaf zondag 18 oktober opgeschort. We wachten weer op code ‘geel’ en zullen dan een nieuwe planning opmaken.

 
Wat is het reisadvies voor leerlingen uit het buitenland?

Reizigers met een essentiële functie of behoefte, hoeven niet in quarantaine te gaan. Dit geldt bij het uitoefenen van hun taken voor: (...) leerlingen, studenten en stagiaires die naar het buitenland reizen; (…)”,
zie: https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/travel-during-coronavirus-pandemic/common-approach-travel-measures-eu_nl