Update 01/02/2021

 
Mogen kinderen en jongeren voortaan nog maar 1 buitenschoolse activiteit kiezen ?

Ja
Om het aantal contacten te beperken en zo de verspreiding van corona tegen te gaan wordt aan schoolgaande kinderen en jongeren gevraagd om vanaf 1 februari voor één buitenschoolse activiteit te kiezen. Er wordt gevraagd om het combineren van lessen deeltijds kunstonderwijs (DKO) met andere buitenschoolse activiteiten te vermijden. Als ze voor de jeugdbeweging, sportclub of een andere activiteit kiezen, zullen ze niet naar de academie komen.

Het DKO kan je niet zomaar beschouwen als een 'gewone hobby': het leidt tot certificering en in sommige gevallen ook tot hoger onderwijs. Wie ervoor kiest om DKO te blijven volgen, mag alle lessen blijven volgen waarvoor hij ingeschreven is, in alle opties, domeinen en academies.

Bij de -12-jarigen wordt de groep beperkt tot maximaal 10 leerlingen. De leraars zullen deze groepsgroottes in goede banen leiden per e-mail.

Opgelet: ook ouders van buitenlandse leerlingen dienen een ‘verklaring op eer’ op zak te hebben bij het oversteken van de Belgische landsgrens om hun kinderen naar de academie te brengen/halen.

 
Heeft iedereen een 'verklaring op eer' nodig om de Belgische grens over te steken sinds 27/01 ?

Ja
Belgische richtlijnen sinds 27/01:
(...) tot 1 maart mag je enkel reizen om een essentiële reden. Je moet hiervoor een verklaring op eer hebben als je meerderjarig bent. De gegevens worden niet opgeslagen in een databank. Je moet een digitale of papieren versie steeds bij je hebben. (…) Studieredenen is een essentiële reden.

Download het papieren formulier hier en vermijd een boete van  € 250.
kruis het tweede vierkantje op pagina 2 aan als reden: "een reis die studie gerelateerd is, in het bijzonder een reis van leerlingen, studenten en stagiairs, die in het kader van hun studies een vorming volgen en onderzoekers met een gastovereenkomst"
Je studentenkaart kan dienen als bewijs van inschrijving aan de academie. Lees meer op Info-coronavirus.be:
https://www.info-coronavirus.be/nl/reizen/

 
Wat met de Nederlandse verstrengingen en de avondklok sinds 23/01 ?

Ook voor de Nederlandse overheid blijft internationaal onderwijs overdag toegestaan
Nederlandse richtlijnen sinds 20/01:
(...) grensstudenten en grensscholieren hoeven niet in thuisquarantaine als zij de grens oversteken voor (...) studie of school. Zij moeten wel aan voorwaarden voldoen: (...) Fysieke aanwezigheid op de onderwijsinstelling is noodzakelijk. (...) ze staan ingeschreven bij een buitenlandse onderwijsinstelling en wonen permanent in Nederland.
Lees meer op Rijksoverheid.nl:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/reizen-en-vakantie/in-thuisquarantaine-bij-aankomst-in-nederland/wanneer-niet-in-thuisquarantaine

De Nederlandse avondklok vanaf 21u00 maakt echter GEEN UITZONDERING voor internationaal leerlingenverkeer. Leerlingen uit Nederland kunnen in Vlaanderen ’s avonds laat geen lessen meer volgen tot het opheffen van die avondklok. Hierover maakten leraars afspraken met hun leerlingen.

We begrijpen dat leerlingen uit maatschappelijke overweging zelf zouden beslissen om een tijdje niet meer de grens over te willen steken. Verwittig dan steeds jullie leraar. Iedereen kan blijven rekenen op ons afstandsonderwijs.

 
Worden er wijzigingen verwacht tot aan de krokusvakantie in het Vlaamse DKO ?

Nee
Onderwijsminister Ben Weyts heeft beslist dat de huidige coronamaatregelen in het DKO van kracht blijven tot aan de krokusvakantie. Voorzichtigheid blijft geboden: versoepelingen zijn nog niet aan de orde.
Ook de lokale crisiscel heeft geoordeeld dat onze 2 vestigingsplaatsen kunnen open blijven onder dezelfde voorwaarden als voor de start van de kerstvakantie:

 • -12 jarigen: 100% wordt on site georganiseerd.
 • +12 jarigen: Maximaal 4 leerlingen per lokaal, per leerkracht, per lesmoment voor statische activiteiten. De leerkrachten maken hierover afspraken met de leerlingen.
  (academies mogen de lessen voor leerlingen ouder dan 12 ook nog altijd binnen organiseren)

 

Wat zijn de quatantaineregels in België ?

Om te voorkomen dat door het internationaal reisverkeer de verspreiding van COVID-19 opnieuw wordt versneld, heeft het Belgische overlegcomité beslist de regels als volgt te verscherpen:

Iedereen :

Als jij (of je kind) symptomen vertoont OF in contact bent geweest met iemand die besmet is met corona
moet jij (of je kind) 10 dagen in quarantaine en zich verplicht laten testen: álle hoogrisicocontacten worden in België momenteel via PCR getest. Neem hierover contact met de huisarts. Nadien moet jij (of je kind) 4 dagen waakzaam blijven. Tijdens deze periode mag jij of je kind ook niet naar de academie.
= 14 dagen NIET naar de academie komen
EN ten minste 3 dagen zonder koorts zijn, met verbetering van de respiratoire symptomen

 
Belgische inwoners :

Belgische inwoners die op reis zijn geweest naar een rode zone
zijn verplicht om het PLF in te vullen en worden op dag 1 en dag 7 na terugkomst getest. Tot zolang de resultaten van de tweede test niet gekend zijn, gaat men 10 dagen in quarantaine. Nadat een negatief testresultaat op de tweede test is afgeleverd, kan men uit quarantaine.
= NIET naar de academie komen tot een negatief testresultaat op de tweede test

Wegens de verplichting om in quarantaine te gaan en zich te laten testen, weigert de academie leerlingen tijdens de quarantaineperiodes.

 
Buitenlandse leerlingen :

Leerlingen die in de buurlanden wonen én die op reis zijn geweest naar een rode zone, worden sowieso tot 14 dagen na terugkeerdatum geweigerd in de onderwijsinstelling.
Het zou een onaanvaardbaar gezondheidsrisico zijn om deze leerlingen tot de school toe te laten.

Als buitenlandse leerlingen niet op reis zijn geweest naar een rode zone, mogen zij naar de academie in België komen.

 • Ze mogen elke lesdag pendelen. 
 • Voor wie minder dan 48 uren in ons land verblijft is er een vrijstelling van het invullen van het PLF en van een negatief testresultaat.  Dit geldt ook voor leerlingen die in België les volgen want de gehele EU erkent het onderwijs, waartoe de academies behoren, als een essentiële verplaatsing.

LET OP:  In België zijn winkelen, benzine tanken, take-away, enz., voor buitenlanders niet essentieel en zijn daarom ook niet toegelaten voor hen. Na het volgen van lessen in de academies, dienen zij het land te verlaten.

 

Wat zijn de huidige coronamaatregelen in het DKO ?

 
Voor leerlingen ouder dan 12jaar (3de, 4de graad en specialisatie):

Het Deeltijds KunstOnderwijs blijft in code ‘rood’ en de norm is afstandsonderwijs maar het Vlaamse ministerie van Onderwijs en Vorming laat weten dat onder de geldende veiligheids- en hygiënevoorwaarden het ook mogelijk is om bepaalde activiteiten met maximaal 4 leerlingen boven de 12 jaar te organiseren in onze academies. Hieraan zijn strikte voorwaarden verbonden:

 • het atelier moet voldoende groot zijn
 • de lokalen worden grondig geventileerd
 • leerlingen houden afstand van elkaar en hun leraar
 • iedereen draagt een mondmasker
 • iedereen houdt zich aan de regels van de handhygiëne


Het moet gaan om statische activiteiten, waarbij leerlingen op een vaste plek in een lokaal zitten of staan. Elke leerling krijgt een vaste plek/zone toegewezen waarbinnen hij/zij werkt. Er kan dus niet rondgelopen worden in de ateliers! Er moeten dus afspraken gemaakt worden bij het uitwassen van penselen, het gebruik van drukpersen, het aanmaken van glazuren, enz.
Niet alle ateliers, klasgroepen of leraars kunnen tegemoet komen aan de voorwaarden. Jullie leerkracht zal met jullie communiceren hoe de laatste twee weken voor de kerstvakantie zullen verlopen.
De theoretische lessen Kunst &Cultuur in de 4de graad en Kunstgeschiedenis bij B.A.C. blijven 100% digitaal verlopen vanop afstand.

Er worden noch binnen, noch buiten gezamenlijke pauzes georganiseerd en er zijn geen mogelijkheden tot blijven eten ‘s middags of ‘s avonds. Je kan niet blijven rondhangen voor en na de lessen. Dit is in elke opleiding misschien een beetje anders.

 
Voor leerlingen jonger dan 12jaar (1ste en 2de graad):

Kinderen jongeren dan 12 jaar zijn welkom in de Beeldateliers op hun vertrouwde lesmoment. In hoofdvestigingsplaats Arendonk zijn zelfs twee extra lokalen ter beschikking gesteld = nog meer afstand van elkaar.

LET OP:  Ook kinderen mogen 14 dagen niet naar de academie komen als ze in nauw contact zijn geweest met iemand die besmet is met corona. Dat staat hier te lezen op de website van het Vlaamse ministerie van Onderwijs en Vorming. Via deze link kunnen jullie een ‘beslissingsboom’ downloaden waaruit iedereen eenvoudig kan determineren of je kind naar de academie mag komen.

 

Nog antwoorden :

 
Hoe blijf ik goed op de hoogte van de snelle wijzigingen?

Houd jullie mail in de gaten en check regelmatig onze website en Facebookpagina: https://www.facebook.com/AcademieArendonk/

 
Wat met de geplande eindejaarstentoonstellingen van de afgestudeerden 2019-2020?

De geplande eindejaarstentoonstellingen van de afgestudeerden 2019-2020 in de galerie werden vanaf zondag 18 oktober opgeschort. We wachten weer op code ‘geel’ en zullen dan een nieuwe planning opmaken.