Wat zijn de huidige coronamaatregelen?

 • Joepie, iedereen mag komen op zijn gekozen lesmoment; de groepsgroottes worden niet beperkt.
 • Alle personen ouder dan 12 jaar moeten zonder uitzondering een mond-neusmasker dragen wanneer zij zich verplaatsen. Enkel stoffen en chirurgische mond-neusmaskers zijn toegelaten.
  Wanneer personen op hun persoonlijke werkplek stil zitten of stil staan én 1,5m afstand kunnen houden, mag het mond-neusmasker af.
  Voor alle activiteiten buiten de klasvloer gelden veelal de regels zoals die in de rest van de Vlaamse samenleving gelden.
 • Ouders moeten altijd een mond-neusmasker dragen bij het brengen en halen van hun kinderen, en blijven buiten de academiegebouwen.
 • De ramen van de klassen en de ateliers worden veelvuldig opengezet om goed te verluchten.
 • Iedereen pauzeert maximaal buiten. Ook lessen in openlucht zijn toegestaan en prettig. Volwassen leerlingen brengen hun eigen kopje mee om van onze gezamenlijke koffie of thee te kunnen genieten tijdens de pauzes. Individueel warme dranken in het atelier maken is verboden.
 • Iedereen wast regelmatig zijn handen. In alle ateliers zijn er wastafels met zeep en papieren wegwerphanddoekjes. Op alle verdiepingen zijn er handgeldispensers aanwezig. Alle ateliers beschikken over alcoholspray om de werkplek te ontsmetten.
 • Iedereen die ziek is of symptomen van corona heeft moet thuis blijven en de huisarts contacteren. Ook de quarantaine- en isolatieregels moeten gerespecteerd worden.

De gemeentelijke crisiscel kan afhankelijk van een acute pandemiesituatie per direct laten overgaan tot:
mond-neusmaskerplicht (voor alle personen ouder dan 10 jaar) gedurende 14 dagen;
preventief testen van klasgroep(en);
en quarantaine van klasgroep(en)

Wanneer is de eerste les?

De lessen starten vanaf 1 september 2021:
Voor leerlingen die hun lesmoment(en) kozen op een woensdag is 1 september hun eerste les;
leerlingen die kozen voor een donderdag hebben donderdag 2 september hun eerste les;
leerlingen die kozen voor een vrijdag hebben vrijdag 3 september hun eerste les;
enz…

Gelieve de lestijden te respecteren: kom niet te laat en vertrek niet vroeger. De lestijden van beide vestigingsplaatsen zijn te vinden op onze website.

Wat bij afwezigheid of ziekte?

Wanneer je (kind), bijvoorbeeld door ziekte, de lessen niet kan bijwonen verwittig je het secretariaat. Staaf de afwezigheid altijd met een reden of attest, zodat je (kind) niet ongewettigd afwezig bent. Een leerling die te veel ongewettigd afwezig is zal door de verificateur van de Vlaamse onderwijsadministratie geschrapt worden uit de leerlingenlijst; de leerling kan dan niet meer slagen en de subsidiëring van de academie zal in het gedrang komen.

Volwassen leerlingen kunnen hun gemiste les inhalen op minder drukke tijden: dit kan bij voorkeur ’s avonds of in het weekend en steeds in overleg met de leerkracht.

Hoe inschrijven en betalen ?

Zie pagina 'inschrijven'

Belangrijk:

 • Geen enkele leerling mag zich in hetzelfde schooljaar, in het domein Beeldende en Audiovisuele Kunsten, in meer dan 1 academie in Vlaanderen hebben ingeschreven.
 • Ons academiereglement staat te lezen op onze website
 • Er geldt een algemeen rookverbod op Vlaamse schooldomeinen. Er mag dus niet gerookt worden, en dat 24 op 7. Onder het rookverbod vallen niet alleen producten op basis van tabak, maar ook soortgelijke producten zoals de e-sigaret, de shisha-pen, heatsticks …

Waar vind je steeds de meest recente info?

We beschikken over deze actuele website en een vliegensvlugge Facebookpagina. Via die kanalen ben je steeds het snelste op de hoogte van wijzigingen, maatregelen, evenementen, enz.
Veel leerlingenwerk kan je bewonderen op ons Instagramaccount.

Extra voor nieuwe volwassen leerlingen:

We vragen aan alle nieuwe leerlingen +18jaar om twee pasfoto’s en een kopie van jouw identiteitskaart aan het secretariaat te bezorgen.

De volgende materialen zullen van pas komen tijdens jouw eerste les. Ze kunnen eventueel ook door de leerkracht voor jou afgehaald worden in het depot van de academie.

 • Tekenkunst: tekenpapier (+- 100gram) A3 formaat, potlood 1B, zachte gom (bv Olifant) en een potloodscherper
 • Architecturaal Ontwerp: potlood, gom, balpen, A4 blanco papier
 • Beeldhouwen & Ruimtelijke Kunst: tekenpapier, potlood 1B, zachte gom (bv. Olifant), een potloodscherper, plastiek om in te pakken (huishoudfolie), eventueel houten plank (type wit keukenpaneel)  van +/- 40 x 40 cm
 • Keramiek: schetsboek, potloden van verschillende hardheid, gom, aardappelmesje, plastiek om in te pakken, eventueel boetseerstokjes, stevige houten plank van 50 x 50 cm
 • Grafiekkunst: tekenpapier, potloden, gom, houtskool, tekenpluim, bister
 • Projectatelier mixed-media: tekenpapier, gom, potloden, liniaal, een goede schaar en diverse soorten papier (om te verknippen), lijmstift
 • Schilderkunst: tekenpapier formaat +/- 30 op 40 cm (10 vellen), een aantal zachte potloden en een gom
 • Initiatieatelier: schetsboek, enkele (kleur)potloden en een zachte gom

Vooraleer je allerhande materiaal aanschaft, raden wij aan om de instructies van de leerkracht af te wachten. Zij zullen je met plezier hierbij begeleiden.

Parkeren aan de hoofdvestigingsplaats:

In overeenkomst met het gemeentebestuur wordt gevraagd aan alle leerlingen om de parkeerplaatsen in de naburige straten vrij te houden voor de dorpsbewoners. Alle leerlingen parkeren hun wagen of moto op de parking van de academie of op de parking tegenover de school in de voorziene parkeervakken voor langparkeerders. Gelieve de rijrichting op de parkings te respecteren. Parkeerplaatsen voor andersvaliden moet je vrij laten indien je niet in het bezit bent van een geldige parkeerkaart. De kleine parking vooraan het gebouw is voorbehouden voor diensten, leerkrachten en personeel van de academie.
(Elektrische) fietsen horen thuis in het fietsrek, allen in nabijheid van een stopcontact.

Carpoolen:

Zie pagina carpool

Contacloos betalen met Payconiq:

Om besmettingsgevaar te vermijden is cash betalen in het afhaalpunt niet mogelijk. Je kan contactloos betalen via de app “Payconiq” op je smartphone. Alle info op https://www.payconiq.nl/ of https://www.payconiq.be/nl
Gelieve deze app thuis al gebruiksklaar te installeren.