mond-neusmaskerplicht vervalt

De hoge vaccinatiegraad in Vlaanderen, samen met de versoepelingen in de brede maatschappij, verantwoorden dat de coronamaatregelen ook in het onderwijs in Vlaanderen versoepelen. 

CONCREET :  De mond-neusmaskerplicht vervalt dus ook in het deeltijds kunstonderwijs in Vlaanderen. Dat betekent dat leerlingen en personeelsleden geen mond-neusmasker meer hoeven te dragen, ook niet in onderling contact.

 • Het staat personeelsleden en leerlingen niettemin vrij het masker toch te dragen.
 • Het blijft aangeraden om een mond-neusmasker te dragen als je de 1,5 meter tussenafstand niet kan bewaren.

Als er in de brede maatschappij opnieuw verstrengingen nodig zijn, dan zal het onderwijs, net als in het verleden, haar verantwoordelijkheid nemen.  Waakzaamheid blijft hoe dan ook geboden, het virus is nog niet verdwenen. 

Wat zijn de huidige coronamaatregelen?

 • Joepie, iedereen mag komen op zijn gekozen lesmoment; de groepsgroottes worden niet beperkt.
 • Voor alle activiteiten buiten de klasvloer gelden veelal de regels zoals die in de rest van de Vlaamse samenleving gelden.
 • De ramen van de klassen en de ateliers worden veelvuldig opengezet om goed te verluchten.
 • Iedereen pauzeert maximaal buiten. Ook lessen in openlucht zijn toegestaan en prettig. Volwassen leerlingen brengen hun eigen kopje mee om van onze gezamenlijke koffie of thee te kunnen genieten tijdens de pauzes. Individueel warme dranken in het atelier maken is verboden.
 • Iedereen wast regelmatig zijn handen. In alle ateliers zijn er wastafels met zeep en papieren wegwerphanddoekjes. Op alle verdiepingen zijn er handgeldispensers aanwezig. Alle ateliers beschikken over alcoholspray om de werkplek te ontsmetten.
 • Iedereen die ziek is of symptomen van corona heeft moet thuis blijven en de huisarts contacteren. Ook de quarantaine- en isolatieregels moeten gerespecteerd worden. Leerkrachten kunnen leerlingen dan als gewettigd afwezig (vanwege corona) aanduiden. De teller van ongewettigde afwezigheden loopt dan niet op.

De gemeentelijke crisiscel kan afhankelijk van een acute pandemiesituatie per direct laten overgaan tot:
mond-neusmaskerplicht (voor alle personen ouder dan 10 jaar) gedurende 14 dagen;
preventief testen van klasgroep(en);
en quarantaine van klasgroep(en)

Wat bij afwezigheid of ziekte?

Wanneer je (kind), bijvoorbeeld door ziekte, de lessen niet kan bijwonen verwittig je rechtstreeks de leerkracht. Staaf de afwezigheid altijd met een reden of attest, zodat je (kind) niet ongewettigd afwezig bent. Een leerling die te veel ongewettigd afwezig is zal door de verificateur van de Vlaamse onderwijsadministratie geschrapt worden uit de leerlingenlijst; de leerling kan dan niet meer slagen en de subsidiëring van de academie zal in het gedrang komen.

Als de leerkracht zelf afwezig is, wordt die lesdag niet meegeteld.

Volwassen leerlingen kunnen hun gemiste les inhalen op minder drukke tijden: dit kan bij voorkeur ’s avonds of in het weekend en steeds in overleg met de leerkracht.

RESPECTEER DE LESTIJDEN

Gelieve de lestijden te respecteren: kom niet te laat en vertrek niet vroeger. De lestijden van beide vestigingsplaatsen zijn te vinden op onze website.

Belangrijk:

 • Geen enkele leerling mag zich in hetzelfde schooljaar, in het domein Beeldende en Audiovisuele Kunsten, in meer dan 1 academie in Vlaanderen hebben ingeschreven.
 • Ons academiereglement staat te lezen op onze website
 • Er geldt een algemeen rookverbod op Vlaamse schooldomeinen. Er mag dus niet gerookt worden, en dat 24 op 7. Onder het rookverbod vallen niet alleen producten op basis van tabak, maar ook soortgelijke producten zoals de e-sigaret, de shisha-pen, heatsticks …

Waar vind je steeds de meest recente info?

We beschikken over deze actuele website en een vliegensvlugge Facebookpagina. Via die kanalen ben je steeds het snelste op de hoogte van wijzigingen, maatregelen, evenementen, enz.
Veel leerlingenwerk kan je bewonderen op ons Instagramaccount.

Parkeren aan de hoofdvestigingsplaats:

In overeenkomst met het gemeentebestuur wordt gevraagd aan alle leerlingen om de parkeerplaatsen in de naburige straten vrij te houden voor de dorpsbewoners. Alle leerlingen parkeren hun wagen of moto op de parking van de academie of op de parking tegenover de school in de voorziene parkeervakken voor langparkeerders. Gelieve de rijrichting op de parkings te respecteren. Parkeerplaatsen voor andersvaliden moet je vrij laten indien je niet in het bezit bent van een geldige parkeerkaart. De kleine parking vooraan het gebouw is voorbehouden voor diensten, leerkrachten en personeel van de academie.
(Elektrische) fietsen horen thuis in het fietsrek, allen in nabijheid van een stopcontact.

Carpoolen:

Zie pagina carpool

Contacloos betalen met Payconiq:

Om besmettingsgevaar te vermijden is cash betalen in het afhaalpunt niet mogelijk. Je kan contactloos betalen via de app “Payconiq” op je smartphone. Alle info op https://www.payconiq.nl/ of https://www.payconiq.be/nl
Gelieve deze app thuis al gebruiksklaar te installeren.