aanhouden van de lopende maatregelen

De snelle verspreiding van de omikronvariant zorgt voor een forse stijging in het aantal besmettingen. Daarom kiest het Belgische Overlegcomité voor het aanhouden van de lopende maatregelen:

De mond-neusmaskers kunnen binnen NIET meer af

Alle leerlingen (al vanaf 6 jaar) moeten in de academiegebouwen permanent een mondmasker dragen, dat mond en neus bedekt. Enkel stoffen en papieren (wegwerp)maskers zijn toegelaten. De overheid adviseert FFP2-maskers.
Het mondmasker mag énkel occasioneel worden afgezet om zittend te eten en te drinken tijdens de pauze.

Klasgroepen moeten gescheiden blijven

1. Pauze nemen en eten kan énkel nog in je eigen atelier of bij voorkeur buiten. Je kan niet meer in de gangen zitten en de pauzeruimte is afgesloten. Pro Arte mag gezamenlijke koffie/thee blijven voorzien zodat jullie zich buiten kunnen warmen aan een hete kop. Eetfestijnen en andere feestjes in de academie zijn uiteraard niet toegestaan.
2. Jullie kunnen niet in elkaars lokaal op bezoek en ook niet gaan kijken naar elkaars werk in de galerie. Proefopstellingen in de galerie zijn exclusief voorbehouden voor de klasgroep dat er aan het werk is.
3. Leerlingen moeten zich terug strikt houden aan hun afgesproken lesmomenten, je kan geen lessen meer komen inhalen op een ander moment.
4. Stap niet in de lift met leerlingen uit andere klasgroepen.
5. Eventuele daguitstappen kunnen énkel nog per klasgroep.
6. We kunnen geen leerlingen mengen in het auditorium tijdens de live lessen Kunst & Cultuur, deze vinden enkel online plaats.

Deze maatregelen vragen een zeer grote inspanning van ons allen, maar we moeten deze kans grijpen om een (gedeeltelijke) sluiting af te wenden. We blijven geloven in veilig contactonderwijs in de academie, het online afstandsonderwijs hoeft nog niet te worden opgestart.
Leerlingen met twijfels of angst, die thuis wensen te blijven, kunnen hun leerkracht verwittigen; zij kunnen voortaan leerlingen dan als gewettigd afwezig (vanwege corona) aanduiden. De teller van ongewettigde afwezigheden loopt dan niet op.

Wat zijn de BASISREGELS ?

Het is absoluut belangrijk dat mensen de basisregels respecteren waarmee we de verspreiding van het coronavirus kunnen tegengaan:

  • Beperk je sociale contacten en als je toch afspreekt, doe dit dan buiten.
  • Was en/of ontsmet je handen regelmatig. In alle ateliers zijn er wastafels met zeep en papieren wegwerphanddoekjes. Op alle verdiepingen zijn er handgeldispensers aanwezig. Alle ateliers beschikken over alcoholspray om de werkplek te ontsmetten.
  • Ventileer! Zet de ramen en deuren van de lokalen open.
  • Pauzeer maximaal buiten. Volwassen leerlingen brengen hun eigen kopje mee om van onze gezamenlijke koffie of thee te kunnen genieten tijdens de pauzes. Individueel warme dranken in het atelier maken is verboden.
  • Respecteer de wandelrichtingen en signalisatie in de gebouwen.
  • Iedereen die ziek is of symptomen van corona heeft moet thuis blijven en de huisarts contacteren. Ook de quarantaine- en isolatieregels moeten gerespecteerd worden.
  • Ben je besmet, laat dit dan zo snel mogelijk weten via secretariaat@academiearendonk.be. Je mag dan minimaal 14 weekdagen niet naar de les komen.

Wat bij afwezigheid of ziekte?

Wanneer je (kind), bijvoorbeeld door ziekte, de lessen niet kan bijwonen verwittig je rechtstreeks de leerkracht. Staaf de afwezigheid altijd met een reden of attest, zodat je (kind) niet ongewettigd afwezig bent. Een leerling die te veel ongewettigd afwezig is zal door de verificateur van de Vlaamse onderwijsadministratie geschrapt worden uit de leerlingenlijst; de leerling kan dan niet meer slagen en de subsidiëring van de academie zal in het gedrang komen.

Als de leerkracht zelf afwezig is, wordt die lesdag niet meegeteld.

Volwassen leerlingen kunnen hun gemiste les inhalen op minder drukke tijden: dit kan bij voorkeur ’s avonds of in het weekend en steeds in overleg met de leerkracht.

RESPECTEER DE LESTIJDEN

Gelieve de lestijden te respecteren: kom niet te laat en vertrek niet vroeger. De lestijden van beide vestigingsplaatsen zijn te vinden op onze website.

Belangrijk:

  • Geen enkele leerling mag zich in hetzelfde schooljaar, in het domein Beeldende en Audiovisuele Kunsten, in meer dan 1 academie in Vlaanderen hebben ingeschreven.
  • Ons academiereglement staat te lezen op onze website
  • Er geldt een algemeen rookverbod op Vlaamse schooldomeinen. Er mag dus niet gerookt worden, en dat 24 op 7. Onder het rookverbod vallen niet alleen producten op basis van tabak, maar ook soortgelijke producten zoals de e-sigaret, de shisha-pen, heatsticks …

Waar vind je steeds de meest recente info ?

We beschikken over deze actuele website en een vliegensvlugge Facebookpagina. Via die kanalen ben je steeds het snelste op de hoogte van wijzigingen, maatregelen, evenementen, enz.
Veel leerlingenwerk kan je bewonderen op ons Instagramaccount.

Parkeren aan de hoofdvestigingsplaats:

In overeenkomst met het gemeentebestuur wordt gevraagd aan alle leerlingen om de parkeerplaatsen in de naburige straten vrij te houden voor de dorpsbewoners. Alle leerlingen parkeren hun wagen of moto op de parking van de academie of op de parking tegenover de school in de voorziene parkeervakken voor langparkeerders. Gelieve de rijrichting op de parkings te respecteren. Parkeerplaatsen voor andersvaliden moet je vrij laten indien je niet in het bezit bent van een geldige parkeerkaart. De kleine parking vooraan het gebouw is voorbehouden voor diensten, leerkrachten en personeel van de academie.
(Elektrische) fietsen horen thuis in het fietsrek, allen in nabijheid van een stopcontact.

Carpoolen:

Zie pagina carpool

Contacloos betalen met Payconiq:

Om besmettingsgevaar te vermijden is cash betalen in het afhaalpunt niet mogelijk. Je kan contactloos betalen via de app “Payconiq” op je smartphone. Alle info op https://www.payconiq.nl/ of https://www.payconiq.be/nl
Gelieve deze app thuis al gebruiksklaar te installeren.