veel gestelde vragen

FAQ's  -  frequently asked questionS

 

Wat met de tentoonstellingen en eindejaarsrecepties dit schooljaar?
 • Er zijn dit schooljaar GEEN eindejaarstentoonstellingen, noch in Arendonk, noch in Kasterlee. In samenspraak met het schoolbestuur en de colleges van beide gemeentes is beslist dat de eindejaarstentoonstellingen dit schooljaar niet kunnen plaats vinden.
 • Dat betekent ook geen proclamaties en GEEN bijhorende recepties; noch groot, noch klein.
 • De galerie NZ in Arendonk zal dit schooljaar niet meer openen, de tentoonstelling RADAR is beëindigd en wordt ontmanteld.

 

Is er nu al de mogelijkheid om persoonlijke spullen te komen ophalen op de academies?
 • NEEN nu nog niet. De deuren blijven nog op slot.
 • België verbiedt nog niet-essentiële verplaatsingen vanuit het buitenland. De Belgische autoriteiten controleren actief en verschillende grensovergangen zijn gesloten. De schending van het verbod op niet-essentiële reizen is strafbaar. Premier Wilmès kondigde aan dat deze maatregel ten vroegste vanaf 8 juni zou kunnen versoepeld worden...
 • Wij zullen voor beide vestigingsplaatsen tussen 9 en 30 juni proberen momenten te organiseren waarbij leerlingen of ouders individueel persoonlijke spullen en werken kunnen komen ophalen waarbij we het aantal mensen zullen spreiden en beperken. De veilige fysieke afstanden moeten gerespecteerd blijven, de hygiënemaatregelen zullen in acht genomen worden en het gebruik van mondmaskers is dan verplicht voor iedereen vanaf 12 jaar en ouder. 
  Wacht op een volgende communicatie, hoe en wanneer wij dit zullen organiseren. Al wat wij nog willen proberen te organiseren zal namelijk nog getoetst moeten worden aan de risicoanalyse, de preventieadviseur, het lokaal overlegcomité en de besturen. Dus heb alsjeblieft geduld, dankjewel.

 

Hoe kunnen wij ons nu al her-inschrijven voor volgend schooljaar?

JA, alle volwassen leerlingen +18 jaar zouden al op de hoogte moeten gebracht zijn over hoe zij zich opnieuw kunnen inschrijven voor volgend schooljaar via de online aanmeldformulieren. Als je daar nog vragen over hebt, contacteer je best het secretariaat.

Het opnieuw inschrijven is belangrijk voor onze organisatie en planning, aarzel dus niet om dit al te doen. Het inschrijvingsgeld moet pas betaald worden voor 20 september én je kan kosteloos annuleren. Zonder jullie inschrijvingen kunnen wij nog geen leraars aanstellen voor volgend schooljaar en dat zal chaos creëren… Dus schrijf met een gerust hart in en kom vanaf 1 september de sfeer eerst eens opsnuiven.

 

Kunnen wij, nu we veel lessen gemist hebben, ons leerjaar overzitten of opnieuw doen?

NEEN, de coronacrisis is een nooit geziene situatie van overmacht. Het Vlaams gesubsidieerd deeltijds kunstonderwijs (DKO) voorziet ons momenteel van geen extra subsidies om leerlingen hun leerjaar te laten hernemen. Alle leerlingen moeten dus overgaan naar het volgende leerjaar.  Evaluaties zullen hiervoor oa gebeuren aan de hand van reeds gepresteerd werk, digitale portfolio’s, ea …

 • We zullen wel alles in het werk stellen om 5de-jaars 4de graad voorrang te geven op doorstroomrichtingen of Specialisatie, waar mogelijk. Dit werd persoonlijk met hen uitgeklaard via de online her-inschrijvingsformulieren welke zij ontvingen per e-mail.
 • Als wij nog andere mogelijkheden zagen voor de 2de-jaars Specialisatie, hebben wij hen hier al persoonlijk over gecontacteerd.

 

Krijgen wij, nu we veel lessen gemist hebben, een deel van ons inschrijvingsgeld terug?

NEEN, de coronacrisis is een nooit geziene situatie van overmacht. Alle inschrijvingsgelden worden in oktober al overgemaakt aan het Vlaams ministerie van onderwijs, die centen staan niet meer op onze eigen bankrekening. De academie is ook door de Vlaamse overheid noch in de mogelijkheid gesteld om (een deel van) het inschrijvingsgeld van dit schooljaar terug te betalen, noch om een korting voor volgend schooljaar aan te bieden. Deze crisis zal de academie, het land en heel Europa nog lang treffen.

 

Hoe zullen de lessen verlopen in het nieuwe schooljaar vanaf 1 september?
 • Vanaf half augustus zullen wij de gebouwen in gereedheid brengen conform de richtlijnen van de overheden zodat wij terug samen plezierig lessen kunnen volgen in alle veiligheid. Maak jullie hierover niet ongerust.
 • In de maanden oktober, november en december plannen wij een reeks van kleinere uitgestelde afstudeertentoonstellingen met proclamaties en bijhorende recepties. De vriendenkring Pro Arte zal deze recepties bekostigen. We zullen met zijn allen genieten van dit (terug) feestelijk ‘samenzijn’.

 

Nog vragen?

Het secretariaat is nog tot en met 30 juni telefonisch bereikbaar voor al jullie vragen van dinsdag tot vrijdag, tussen 9u00-12u00 en 13u00-16u00