Update 20/05/2021

Vanaf maandag 24 mei worden de coronamaatregelen voor het Deeltijds KunstOnderwijs (DKO) aangepast.

Leerlingen jonger dan 12 jaar (1ste en 2de graad) :
 • Leerlingen hoeven zich niet langer te beperken tot één buitenschoolse activiteit. Ze mogen naar de academie komen en daarnaast nog naar de sportclub, de jeugdbeweging of een andere activiteit.
 • Alle kinderen zijn vanaf volgende week weer onbeperkt welkom in de academies op hun gekozen lesmoment.
 
Leerlingen ouder dan 12 jaar (3de graad, 4de graad en specialisatie) :
 • Na overleg met de noodplanner heeft het schoolbestuur beslist om de capaciteit binnen te verdubbelen naar maximum 8 leerlingen per leerkracht, per lesmoment op voorwaarde dat:
  • iedereen minimum 1,5m afstand kan houden van elkaar
  • leerlingen op een vaste plek in het lokaal blijven zitten of staan

Geef jullie leerkrachten de tijd om nieuwe planningen op te maken en deze rechtstreeks aan jullie te communiceren. De leerkracht mag ook beslissen om met minder leerlingen samen te komen, niet met meer. Leerlingen kunnen blijven rekenen op ons aanvullend afstandsonderwijs. De nieuwe verdelingen gaan pas vanaf volgende week maandag 24 mei in. Nog eventjes geduld.

Blijf respect hebben voor de coronamaatregelen en de veiligheid van jullie leraars en elkaar. 

 • De theoretische lessen Kunst & Cultuur in de 4de graad en Kunstgeschiedenis bij B.A.C. blijven 100% digitaal verlopen vanop afstand.

Deze regels blijven ongewijzigd voor iedereen:
 • Personen vanaf 10 jaar en hun jongere klasgenoten die op hetzelfde lesmoment aanwezig zijn dragen een mondmasker, ook buiten als de afstand niet bewaard kan blijven. We raden een chirurgisch mondmasker aan.
 • Iedereen houdt zich aan de regels van  de handhygiëne.
 • De lokalen moeten grondig verlucht worden.
 • Pauzeer maximaal BUITEN, niet in de gang(en) en niet in andere lokalen waar je (kind) geen lessen volgt. Houd (nood)deuren en -trappen vrij.
 

Wat zijn de quatantaineregels in België ?

Om te voorkomen dat door het internationaal reisverkeer de verspreiding van COVID-19 opnieuw wordt versneld, heeft het Belgische overlegcomité beslist de regels als volgt te verscherpen:

Iedereen :

Als jij (of je kind) symptomen vertoont OF in contact bent geweest met iemand die besmet is met corona
moet jij (of je kind) 10 dagen in quarantaine en zich verplicht laten testen: álle hoogrisicocontacten worden in België momenteel via PCR getest. Neem hierover contact met de huisarts. Nadien moet jij (of je kind) 4 dagen waakzaam blijven. Tijdens deze periode mag jij of je kind ook niet naar de academie.
= 14 dagen NIET naar de academie komen
EN ten minste 3 dagen zonder koorts zijn, met verbetering van de respiratoire symptomen

 
Belgische inwoners :

Belgische inwoners die op reis zijn geweest naar een rode zone
zijn verplicht om het Passenger Location Form (PLF) in te vullen en worden op dag 1 en dag 7 na terugkomst getest. Tot zolang de resultaten van de tweede test niet gekend zijn, gaat men 10 dagen in quarantaine. Nadat een negatief testresultaat op de tweede test is afgeleverd, kan men uit quarantaine.
= NIET naar de academie komen tot een negatief testresultaat op de tweede test

Er blijft evenwel een negatief reisadvies gelden voor alle niet-essentiële reizen. Op basis van het PLF zal de politie nagaan wie zich bij terugkeer niet laat testen. Wie zich niet houdt aan de testregels, riskeert een coronaboete van 250 euro.
Wegens de verplichting om in quarantaine te gaan en zich te laten testen, weigert de academie leerlingen tijdens de quarantaineperiodes.

 
Buitenlandse leerlingen :

Leerlingen die in de buurlanden wonen én die op reis zijn geweest naar een rode zone, worden sowieso tot 14 dagen na terugkeerdatum geweigerd in de onderwijsinstelling.
Het zou een onaanvaardbaar gezondheidsrisico zijn om deze leerlingen tot de school toe te laten.

Als buitenlandse leerlingen niet op reis zijn geweest naar een rode zone, mogen zij naar de academie in België komen.

 • Ze mogen elke lesdag pendelen. 
 • Voor wie minder dan 48 uren in ons land verblijft is er een vrijstelling van het invullen van het PLF en van een negatief testresultaat.  Dit geldt ook voor leerlingen die in België les volgen want de gehele EU erkent het onderwijs, waartoe de academies behoren, als een essentiële verplaatsing.