INSCHRIJVINGSFORMULIER
Beeldende en Audiovisuele Cultuur
B.A.C. - Kunstgeschiedenis
2U/WEEK, 3 LEERJAREN

Je volgt 2 lesuurtjes per week, elke zaterdagochtend en dit gedurende 40 weken per schooljaar. Je hebt hiervoor geen vooropleiding nodig. Alle volwassenen, ongeacht hun leeftijd, starten in het 1ste leerjaar. Je gehele opleiding duurt 3 leerjaren. Deze opleiding vindt plaats in de hoofdvestigingsplaats te Arendonk.

ENKEL EERSTEJAARS

Enkel eerstejaars hoeven zich hier online in te schrijven. Vanaf dat je naar het tweede leerjaar overgaat kan jij je aan het einde van elk schooljaar opnieuw inschrijven via het secretariaat, om je voorrang te laten gelden. Daarvan krijgen alle leerlingen steeds tijdig bericht.

INSCHRIJVINGSGELD B.A.C. - Kunstgeschiedenis

  • Volwassenen vanaf 25 jaar, ongeacht woonplaats:  € 318
  • Leerlingen van 18 jaar tot 24 jaar (jongvolwassenen), ongeacht woonplaats:  € 134
  • Jongeren tot -18j, ongeacht woonplaats:  € 68

Controleer hier de voorwaarden of je recht hebt op verminderd tarief.

Lees hier de volledige regelgeving omtrent inschrijvingen en betalen.

Heb jij geen Belgisch rijksregisternummer? Vul dan gewoon je naam in.

Meisjesnaam voor gehuwde vrouwen

Officiële voornaam

Jouw e-mail adres en telefoonnummers mogen doorgegeven worden aan medeleerlingen

Een deel van de lessen zal gebundeld worden voor daguitstappen

Was je ooit eerder ingeschreven in een Vlaamse academie? Graag beschrijven.

Ik verklaar dat ik mijzelf in niet meer dan 1 Vlaamse academie voor beeldende en audiovisuele kunsten voor hetzelfde schooljaar zal inschrijven en ik ben akkoord met het privacybeleid en het academiereglement.