Welkom in de afdeling schilderen!

Wat heeft je hier gebracht? Ben je op zoek naar vakkundige begeleiding om zo je werk naar een hoger niveau te tillen? Misschien overweeg je om te gaan schilderen ook al heb je nog nooit een penseel in handen gehad. Maar hoe begin je daaraan?

Deze academie staat voor een opleiding steunend op een goede technische kennis en een stevige basis van waarneming en weergave van de realiteit. Deze zaken zijn geen doel op zich. Zij geven je de mogelijkheid om werk te maken dat een artistieke betekenis heeft, schilderijen waarin men zichzelf heeft gelegd en die anderen kunnen raken.

Het schilderen heeft een lange traditie. Kunst is een afspiegeling van wie de mensen doorheen de geschiedenis waren en wat hen bezighield. Kunstenaars hebben daar steeds nieuwe vormen voor bedacht: stof voor de lessen kunstgeschiedenis. Daar wordt ook naar actuele kunst gekeken, nog een belangrijke bron van inspiratie.

Leren schilderen is als het aanleren van een nieuwe, vreemde taal. De kennismaking met deze “beeldtaal” gebeurt in onze opleiding op een methodische, gestructureerde wijze. 

Img 9191
Img 4090
Img 2324
Img 9196

 

De eerste jaren staan in het teken van “bewust en intens leren waarnemen”. Vastomlijnde opdrachten leggen de klemtoon op de deelaspecten van de beeldende taal. Vormanalyse, perspectief, toonwaarde, kleur en compositie worden onderzocht en bestudeerd. Gaandeweg wordt de leerinhoud complexer en komt de beeldende taal in haar geheel aan bod. We starten met olieverf, en verdiepen ons in haar schildertechnische mogelijkheden. Ruimtelijke opstellingen, gipsen beelden, model en portret vormen een uitgebreid gamma aan onderwerpen.

Naast deze “klassieke” oefeningen worden er ook opdrachten aangereikt waarbij er meer aandacht is voor persoonlijke inbreng en creativiteit. Gedurende onze opleiding van vijf jaar zal er stap voor stap meer aandacht gaan naar eigen inzicht en interpretatie van de schilderstaal. In het bijhouden van een werkmap vanaf het tweede jaar staat niet het resultaat voorop maar wel het studeren, spelen en experimenteren met beeldmateriaal allerhande. Het is een omgeving waarin naar eigen inzicht en gevoel met beelden wordt omgegaan.

 

 

 

 

Modelklas schilderen, 4 de jaar

 

Img 2079
Img 6762

Werkmap, een rode draad door de opleiding

Vanaf het eerste jaar staat er naast het werken met olieverf het studeren en voorbereiden via het tekenen op het programma. Vanaf het tweede jaar worden ook de acrylverftechniek, collagetechnieken en het gebruik van andere materialen aangeleerd.
Verder in de hogere jaren wordt de keuzevrijheid groter, elke student krijgt dan de ruimte voor zijn eigen verhaal en persoonlijke beeldtaal.

Naast deze algemene opleiding die vijf jaar omvat kan men ook kiezen om vanaf het vierde jaar uitsluitend naar het menselijk figuur te werken in de modelklas, een aparte optie binnen de schilderafdeling: “Het portret en model als een onophoudelijke bron van inspiratie.”

Op het einde van de Hogere Graad is men zodoende aanbeland bij een eigen thema en een persoonlijke en authentieke werkwijze. Men kan zich dan nog gedurende twee jaar vervolmaken in de Specialisatiegraad. Die is opgevat als een soort laboratorium, waar de verworven schilderkundige bagage uitgebreid, opengebroken en overstegen kan worden. 

Door het uitdiepen van vormelijke en inhoudelijke elementen komen de leerlingen tot een eigen invulling van het schilderen. Een verrijkend proces dat leidt tot zelfstandigheid en de ontwikkeling van een persoonlijke en eigenzinnige visie.

 

Specialisatie schilderkunst

Lesuren schilderkunst

Dinsdag 
van 08:45 tot 12:15u &
van 13:30 tot 17:00u &
van 18:30 tot 22:00u

Woensdag
van 08:45 tot 12:15u &
van 13:30 tot 17:00u

Donderdag 
van 08:45 tot 12:15u &
van 13:30 tot 17:00u &
van 18:30 tot 22:00u

 

Vrijdag 
van 08:45 tot 12:15u &
van 13:30 tot 17:00u

Zaterdag
van 08:45 tot 12:15u &
van 13:30 tot 17:00u

Zondag 
van 08:45 tot 12:15u