Kunst- en cultuurfilosofie is een onderdeel van het Projectatelier dat we opvatten als een laboratorium. Hier wordt onderzoek gedaan, gereflecteerd en gedialogeerd over brede thema’s zoals de betekenis van kunst in een veranderende maatschappij, kunst en engagement, de verhouding tussen cultuur en natuur, de verhouding ‘hogere’ en ‘lagere’ cultuur.

We staan stil bij begrippen uit de esthetica en nemen de jaarthema’s van het atelier onder de loep. Ideeën en meningen hierover worden uitgewisseld met de bedoeling een vruchtbare bodem te zijn voor ieders project.

 

Kunst Cultuur Filosofie

Login kunst & cultuurfilosofie