In de aanvangsjaren worden de basistechnieken aangeleerd. Het begrip keramiek wordt zo breed mogelijk geïnterpreteerd. Stapsgewijs wordt het creatief proces van idee naar ontwerp, het vormgeven, omgaan met textuur, kleur en glazuur belicht. Het werkboek is een belangrijke schakel, het is een communicatiemiddel met de docent.

Het ontwerpen is voor ons de belangrijkste fase en verloopt op zeer verschillende manieren: door tekenen, collage, experimenteren met diverse materialen, onderzoek van bestaande voorwerpen, leren abstraheren. Repetitief werk kan een onderdeel zijn.

De ene keer ligt de nadruk op het technisch vormelijke, de andere keer op het beeldend conceptuele. We trachten zoveel mogelijk tools te geven om meer en meer zelfstandig te werken én met het werk aansluiting te vinden bij het kunstgebeuren. Andere materialen en hedendaagse media kunnen daarom in dialoog gebracht worden met de klei.

In het afstudeerjaar creëeren we ruimte voor een volledig eigen concept, het zoeken en experimenteren met persoonlijke vormtaal en keramische toepassingen. Er wordt begeleid in elke stap van het project en daarnaast in het opstellen ervan resulterend in een eindpresentatie. Er kan gespecialiseerd worden. De creativiteit van de student zal in deze specialisatie jaren extra geprikkeld worden. Er wordt gestreefd naar nieuwe uitdagingen.

Keramiek Structuur
Keramiek Structuur2

Lesuren Keramiek

Dinsdag 
van 08:45 tot 12:15u &
van 13:30 tot 17:00u &
van 18:30 tot 22:00u

Woensdag
van 08:45 tot 12:15u &
van 13:30 tot 17:00u

Donderdag 
van 08:45 tot 12:15u &
van 13:30 tot 17:00u &
van 18:30 tot 22:00u

 

Vrijdag 
van 08:45 tot 12:15u &
van 13:30 tot 17:00u 

Zaterdag
van 08:45 tot 12:15u &
van 13:30 tot 17:00u